Informationssökning och vetenskaplig kommunikation

Doktorandkurs inom Forskarutbildningen. Kursen vänder sig till doktorander inom beteendevetenskaperna och angränsade ämnen.