Perspektiv på lärande, 7,5 hp

Kursen erbjuder fördjupning inom några perspektiv på lärande; främst behavioristiskt, kognitivt, sociokulturellt, och fenomenografiskt.