Research methods, advanced. Practice Oriented Research, 5 hp

Kursen omfattar fördjupning inom en eller flera forskningsmetoder som är väsentliga för doktorandens egna avhandlingsarbete.

KursplanPDF
KursinformationPDF

Kursansvarig: PhD Jenny Bäckstrand

2015-11-05