En viktig del i forskarutbildningen är doktorandkurserna. Här hittar du information om aktuella kurser som ges vid Tekniska Högskolan.

Kurser VT 2018Corrosion and surface protection
Bilaga: Studieguide

Anmälan

7,5 hp

Practice Oriented Research
Bilaga: Studieguide

Anmälan

5 hp

Light Metal
Bilaga: Studieguide

Anmälan

7,5 hp
Kurser HT 2018Basic Communication and Teaching
Bilaga: Studieguide

Anmälan

4 hp

Information Literacy and Scholarly Communication
Bilaga: Studieguide

Anmälan

3 hp

Product Plattforms
Bilaga: Studieguide

Anmälan

7,5 hp