Som handelshögskola är det viktigt för JIBS att ha nära relationer med näringslivet och övriga samhället. I syfte att skapa ett positivt avtryck i samhället har samverkan med lokala aktörer inom både näringsliv och offentlig sektor varit en uttalad prioritet sedan högskolan grundades.

Inom vår forskning tar sig detta åtagande uttryck som empirinära forskning i samverkan med det omgivande samhället och som uppdragsforskning. Våra forskningscenter spelar en viktig roll i att bibehålla kopplingen mellan teori och praktik, till exempel genom att erbjuda skräddarsydda kurser och workshops.

Inom utbildningen innebär samarbetet med näringslivet en möjlighet för våra studenter att lösa autentiska affärsproblem som en del av sitt kursarbete. För att säkerställa att innehållet i våra utbildningsprogram är relevant och kontinuerligt förbättras har JIBS en rådgivande styrgrupp med externa medlemmar knuten till varje program.

Exempel på våra samarbeten:

  • Gästföreläsare från näringslivet är ett vanligt inslag i kurserna.
  • JIBS har ett välutvecklat fadderföretagsprogram där studenter interagerar direkt med lokala företag som en del av sin utbildning.
  • Ett nära samarbete med Science Park Jönköping skapar en miljö för innovativa studenter att testa och kommersialisera sina idéer.
  • JIBS arbetar aktivt med privata och offentliga organisationer i Jönköpings kommun, Smålandsregionen, nationellt och internationellt.
  • JIBS har samarbetspartner över hela världen inom forskning och utbildning.

Mer information om våra samarbeten hittar du via länkarna i sidomenyn.