Håll dig uppdaterad med den senaste kunskapen inom ett specifikt område

Fördelar för dig:

  • Analys av en utmaning som är relevant för din organisation
  • Tillgång till resurser dedikerade att hjälpa din organisation att undersöka ett problem och hitta nya idéer och tillvägagångssätt

 Varje år från januari till maj, skriver JIBS studenter sina uppsatser. Genom att samarbeta med studenter och handledare i samband med examensarbetet kan du skaffa dig ny kunskap om ett visst ämne som hjälper dig att fatta beslut i framtiden. Våra studenter är vana att ta initiativ, arbeta självständigt och granska olika informationskällor kritiskt.

Deadline: Anmäl ditt intresse innan 1 november om du vill samarbeta med studenter i samband med examensarbete.

Studenternas examensarbeten ger oss en bra sammanställning av statusen inom det aktuella forskningsområdet och en chans att vara med och flytta gränserna. Ofta har vi ett problem inom organisationen eller inom det tekniska området som dom får arbeta med. Men även uppsatser om mer allmänna frågor är av stort värde för oss. En aspekt som är mycket värdefull för oss är själva kontakten med studenterna. Husqvarna Robotics befinner sig i en expansiv fas. Nyckeln till framgång med detta är en fortsatt god regional kompetensförsörjning.

- Björn Mannefred, Robotics &Software Design Manager, Husqvarna Group

Kontakta oss för mer information: