Om du har ett specifikt och djupgående intresse för en fråga som rör utvecklingen av din bransch, dina kunder eller din typ av organisation kan ett samarbete med en eller flera JIBS-forskare vara till stor nytta för dig.

Kontakta oss:

Diskutera möjligheter med oss på: societalengagement@ju.se

Få svaren ditt företag eller din bransch behöver

Skräddarsydda lösningar för dina behov

Våra forskningssamarbeten involverar JIBS-forskare som kommer att arbeta med dig för att identifiera och utveckla lösningar anpassade till dina specifika och djupgående intressen.

Tillgång till spetskompetens

Vi ger dig tillgång till spetskompetens från några av de skarpaste hjärnorna inom området, vilket hjälper dig att ligga steget före konkurrenterna.

Ligg steget före trenderna

Våra forskningssamarbeten ger insikter om aktuella trender och utveckling. Det hjälper dig att fatta välgrundade beslut som kan hjälpa dig att driva verksamheten framåt.

Minska kostnaderna och öka effektiviteten

Med våra forskningssamarbeten kan du minska kostnaderna och öka effektiviteten samtidigt som du får de svar som betyder mest för din verksamhet eller bransch.