Fakta

Fackhögskola: School of Engineering

Finansiär: Bertil & Brttt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik

Projekttid: 2022-2025

Forskarteam:

Peter Johansson (projektledare)

Evaluation of product information exchange for light environments

Introduktion

Byggindustrin producerar komplexa produkter som till övervägande del består av produkter från tillverkningsindustrin. Detta medför att ett stort behov av överföring av information mellan de två industrierna. I projektet Map4Light Öppnas i nytt fönster. implementerades en prototyp som automaticerade överföring av produktdata, om ljusrelaterade produkter, från tillverkarnas databaser till ljussimuleringsverktyg, som används av ljusdesigners och arkitekter. Genom denna prototyp kunde lösningsförslag till ljusmiljö genereras på ett effektivare sätt.

Syfte

I projektet Eval4Light kommer detta arbetsätt vidareutvecklas i syfte att förbättra utvärderingen av sådana förslag. Flera och mer avancerade simuleringsverktyg kommer hanteras. Användningen av dessa verktyg möjliggör bedömning av ljusmiljön avseende energiprestanda och effekten på människors hälsa och välbefinnande. Både visuella och icke visuella effekter kommer att beaktas.

Vill du veta mer om projektet?