Målet med projektet är att förbättra användningen av energieffektiva smarta belysningssystem i en svensk bostadsmiljö genom att utforma styrprotokoll som uppfyller sociala, ekonomiska och miljömässiga värden för att upprätthålla eller öka invånarnas säkerhet, komfort, hälsa och välbefinnande. vara såväl som att minimera bostadens energiförbrukning.

Eftersom valideringen utförs i verkliga inställningar, införs praktisk inmatning från användare och medvetna / omedvetna användningsändringar i utvecklingen av kontrollprotokoll.

Från januari till mars 2022 har en fältstudie i 14 lägenheter (Willhem AB) i Jönköping implementerat och testat tre belysningsprotokoll för styrning av smart hembelysning.

Projektet startade i december 2017 och kommer att pågå i fem år (december 2022). Den finansieras av Energimyndigheten (P45185-1).