Projektet DOSE (Daylight and Occupancy Sensing Environments) föreslogs för att undersöka lämpliga dagsljus- och närvarosensorer för bostadsmiljöer, deras optimala placering och funktionalitet i smart belysning för energibesparingar (DOSE projekt).

Det är viktigt att använda smarta lysdioder med lämpliga sensorbaserade optimeringstekniker som tillgodoser utrymmen med blandade funktioner och dynamiska boendebeteenden i hemmet, för bättre energieffektivitet. DOSE-projektet utökar därför sitt forskningsprotokoll mot användarresponsiv avkänningsundersökning (som svarar på mänsklig andning). EXtra DOSE undersöker smarta närvaroavkännande belysningsoptimeringstekniker som stödjer energieffektiv praxis och behov av användarbeteende i ett litet hem med blandade funktioner.

Projektet startade i november 2021 och kommer att pågå till juni 2023. Det finansieras av Bertil och Britt Svenssons Stiftelse för Belysningsteknik.