Påståenden om hälsa och välbefinnande, interaktion mellan användarsystem och energieffektivitet är tre utmaningar för smart belysning i den byggda miljön. Smart belysningskontroll kan hjälpa till med energieffektivt beteende och förbättring av välbefinnandet, men en ojämnhet mellan användarnas förväntningar och systeminteraktion kan göra det till en källa till frustration, särskilt i hemmiljön. Smarta system bör spara energi snarare än att öka den på grund av standbyenergi och dataöverföring.

Målet är att utveckla och testa smarta ljusprotokoll för den byggda miljön som ger eller ökar säkerhet, komfort, hälsa och välbefinnande och minimerar energiförbrukningen.

Panoramic view of the SMILE laboratory

Relaterade Projekt

Första resultaten

En agentbaserad simuleringsmodell av en enrumslägenhet i Sverige valdes för jämförelse mellan olika hushålls arrangemang och beläggningsmönster avseende energiförbrukningen i ett konventionellt och Smart Lighting System (SLS). Det första resultatet visar att antalet boende i en lägenhet inte nödvändigtvis leder till högre energiförbrukning. Ytterligare resultat tyder på att SLS, även om den har standby-energiförbrukning, är mer energieffektiv jämfört med det konventionella belysningssystemet. Dessutom var energiförbrukningen betydligt högre än på vardagar (Soheilian et al., 2019).

I en ljussimuleringsstudie i Sverige (Hafezparast-Moadab et al., 2021) modellerades den elektriska belysningsenergiförbrukningen för en tvårumslägenhet för tre olika hushållsscenarier med DIALux Evo och DIVA-för Rhino. Hushållsscenarierna har komponerats baserat på input från 12 befintliga svenska hushåll och innehåller olika bostäder. Studiens resultat föreslog att lämplig användning av smarta belysningslösningar, inklusive optimerade sensorapplikationer, har potential att spara mer än 50% av elbelysningens energiförbrukning jämfört med icke-smarta system. Studien visade lovande simuleringsresultat som specifikt fokuserade på (smarta) belysningstillämpningsalternativ inom bostadsområdet.

Schematic overview of the workflow in the light simulation study

Kontakt- och publikaton information

För mer information om forskningsområdet och / eller projekt, vänligen kontakta Myriam Aries. (SMILE) och RatnaKala Sithravel (DOSE / Extra-DOSE).

Relaterade publikationer

  • Femke Beute, Myriam Aries, (2023), The importance of residential dusk and dawn light exposure for sleep quality, health, and well-being Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sleep Medicine Reviews, 101865, Published online: 14 October 2023
  • RatnaKala Sithravel, Jérôme Landré, Annita H Wennlöf, Myriam Aries, Potentials of radar sensor detecting the presence of an imitated user for optimising short-range presence-sensing lighting in homes, Journal of Physics: Conference Series (JPCS), CISBAT 2023, The built environment in transition, Lausanne, Switzerland, 13-15 September 2023
  • Myriam Aries, Alyaá Tabbah, Géza Fischl, Field study challenges: Customisation and personalisation during lighting control research in residences, Journal of Physics: Conference Series (JPCS) , CISBAT 2023, The built environment in transition, Lausanne, Switzerland, 13-15 September 2023
  • RatnaKala Sithravel, Thomas Olsson, Myriam Aries, (2023), Optimizing presence sensing lighting for energy efficiency and user behavioral needs in small Swedish homes, LEUKOS, Published online: 30 May 2023
  • Alyaá Tabbah, Géza Fischl, Myriam Aries, Evaluating digital twin light quantity data exchange between a virtual and physical environment, BuildSim Nordic 2022, 22nd-23rd August, Copenhagen, Denmark
  • Hafezparast Moadab, N., Olsson, T., Fischl, G., Aries, M., (2021), Smart versus conventional lighting in apartments - Electric lighting energy consumption simulation for three different households, Energy and Buildings, Volume 244, 1 August 2021, 111009.
  • Soheilian, M., Hafezparast Moadab, N., Fischl, G., Aries, M. (2021). Smart Lighting Application for Energy Saving and User Well-Being in the Residential Environment, Sustainability, 13(11), 6198.
  • Soheilian, M., Hafezparast Moadab, N., Fischl, G., Aries, M. (2019). Comparison of simulated energy consumption by smart and conventional lighting systems in a residential setting. Bristol: Institute of Physics (IOP), CISBAT 2019, Climate Resilient Cities – Energy Efficiency & Renewables in the Digital Era, 4–6 September 2019, EPFL Lausanne, Switzerland