Illustration av hus, fönster och ljuskällor

Byggnadsindustrins mycket komplexa produkter består av ett stort antal produkter från tillverkningsindustrin. Forskningsprojektet Manufactured products’ information provision for light environments (MAP4Light) syftar till att studera och utveckla nya digitala verktyg för informationsutbyte mellan de två industrierna med fokus på produkter i belysta miljöer.

Introduktion

Belysning i bebyggd miljö, såväl dagsljus som elektrisk belysning, påverkar användarnas hälsa och välbefinnande samt byggnadens hållbarhet när det gäller kostnader, energiförbrukning och miljöpåverkan. Ett bra informationsutbyte mellan alla parter som är involverade i bygg- och förvaltningsprocessen är avgörande för korrekt tillämpning och integration av produkter, som armaturer och fönster, i komplexa system så som ljusmiljöer i en byggnad.

(Digital) informationsförsörjning påverkar alla parter som är involverade byggprocessen, och påverkar kostnader, hållbarhet och användarvänligheten av byggnaden. Det är ett faktum att ökningen av digitaliseringen inom byggindustrin har skapat stora möjligheter för industrier som levererar produkter och tjänster till denna industri, men nya utmaningar har uppstått så som ett växande informationsflöde och mer komplex informationsintegritet.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att förbättra informationsflödet med fokus på effektivt informationsutbyte och avancerade digitala verktyg. Vidare kommer projektet att studera relevanta aktörers informationsbehov. Detta förväntas ge fördelar för bygg- och tillverkningssektorn och, inte minst, för slutanvändaren själv.

Med fokus på tillverknings- och byggsektorn kommer projektet att definiera modeller, riktlinjer, rutiner och verktyg för informationsförsörjning. Man kommer även att utveckla nya digitala verktyg för att möjliggöra informationsutbyte mellan de inblandade parterna i byggprocessen.

Förväntade resultat

Projektet syftar till att öka kunskapen om:

  • Processer och informationsutbyte mellan tillverknings- och byggsektorn med fokus på ljusmiljöer.
  • Hur semantisk webbteknologi och länkade data kan underlätta samspelet mellan tillverknings- och byggnadsindustrin.

Projektet kommer vidare definiera modeller, riktlinjer, procedurer och verktyg för informationsförsörjning mellan de två sektorerna.

Samarbetspartners

  • Fagerhult Belysning
  • OBOS Sverige
  • Elitfönster AB (f.d. Inwido)
  • Informationsbyggarna

Projekttid och finansiering

Projektet löper under tre år, från april 2019 till juni 2022, och finansieras av KK-stiftelsen och projektets samarbetspartners.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Annika Moscati

Logotyper Fagerhult, Informationsbyggrna, OBOS, invido, KK-stiftelsen