Med stöd från Energimyndigheten driver vi ett projekt tillsammans med länsstyrelsen i Jönköpings län, som syftar till att stödja kommunerna i länet i arbetet att ta fram kommunala kvalitetsprogram för hållbart byggande