Det multinationella projektet ValPro (Värdedriven upphandling), är ett forskningsprojekt med industri- och forskningspartners från Finland, Norge, Danmark, Frankrike, Cypern och Sverige. Målet för projektet är att ta fram förslag till nya processer, värdemodeller, upphandlingsformer och verktyg för att uppnå en mer värdedriven byggprocess. Den Svenska delen av projektet sker i ett samarbete mellan Landstingsfastigheter Jönköping, JTH och Regionservice.
För mer information se www.valpro.eu.