Innovationsförmåga i små och medelstora tillverkande industriföretag

Introduktion

Idag utgörs 99% av Europas företag av små och medelstora företag (SMF). Deras innovationskraft är viktig för att bidra till ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och social integration. Tillverkande SMF karakteriseras av korta planeringscykler, och de kan sällan se orderingången längre fram än ett par månader. De måste på samma gång kortsiktigt fokusera på sin dagliga verksamhet och klara av att vara innovativa.

Syfte

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur små och medelstora tillverkande företag kan utveckla sin innovationsförmåga genom att arbeta med innovation parallellt med den dagliga verksamheten.

Förväntade resultat

Projektet förväntas resultera i viktiga bidrag till teorier om organisatorisk ambidexteritet, verksamhetsförnyelse och innovation, samt ökad kunskap om hur innovationsförmågan kan utvecklas i tillverkande SMF. Det praktiska bidraget förväntas bli bättre förutsättningar för innovation och konkurrenskraft hos medverkande företag genom samarbete i ett regionalt nätverk. En digital bok om erfarenheter kring viktiga faktorer för att integrera innovation och daglig verksamhet samt en projektsida där både interna och externa parter informeras om resultaten kommer att produceras.

Hör projektledare Annika Engström berätta om projektet i filmen här ovan. 

Samarbetspartners

Följande sex små och medelstora tillverkande företag deltar i projektet: 

  • AD-Plast
  • Bufab Lann
  • Fergas AB
  • Hagab AB
  • Lundbergs Pressgjuteri AB
  • Mastec Components AB

Deltagande forskare

Projekttid och finansiering

Projektet pågår under perioden 2018-2021 och medfinansieras av KK-stiftelsen.