På JU arbetar vi ofta tillsammans med andra. Om du är extern föreläsare eller knuten till JU på liknande sätt är du välkommen att ta del av våra aktiviteter.

Om du vill ha mer information om hur du kan anmäla dig och delta, hör av dig till educate@ju.se.

Rekommenderade aktiviteter

Verkstad: Breddat delatagande

Verkstad: Intercultural Competence - Internationalisation and Inclusion

Seminarium: Examination and Assessment

Seminarium: Alternativa examinationsformer (under utveckling)