Detta projekt undersöker, med ett specifikt fokus på genus, hur salafi-jihadistika miljöer mobiliserar i svenskt sammanhang efter fallet av Islamiska Statens (IS) så kallade kalifat.

Eftersom IS inte längre definieras av gränserna för det fysiska kalifat och de salafi-jihadistiska miljöerna i Sverige fortsätter att växa, samtidigt som de blir mer dolda, har det blivit brådskande att förstå hur salafi-jihadistiska miljöer mobiliserar, dvs. rekryterar och erhåller stöd från medlemmar, i ett svenskt sammanhang efter kalifatets fall. Tidigare forskning visar att kvinnor och män är aktiva i olika sociala miljöer – män i offentliga utrymmen och kvinnor huvudsakligen på sociala medier. Delstudie 1 undersöker den nya dynamiken i mobilisering av män i den svenska salafi-jihadistiska miljön i offline-utrymmen. Delstudie 2 undersöker textuella och visuella salafi-jihadistiska mobiliseringsnarrativ som är riktade mot svenska kvinnor i inofficiellt online material på open source sociala medier. Sammantaget bidrar detta projekt med brådskande empirisk kunskap om könsspecifik mobilisering i den svenska salafi-jihadistiska miljön för att förstå hur män och kvinnor rekryteras, motiveras, lockas och hålls kvar i miljön efter kalifatets kollaps.

Finansiär: FORTE (2021-2024)
Projektledare: Marco Nilsson, Jönköping University
Deltagare: Henriette Esholdt, Lunds universitet