ELaDiNa (Early Language Development in Nature) är ett strategiskt partnerskapsprojekt inom Erasmus+ KA2 (2021–2023) som har undersökt möjligheterna att utveckla och främja språkkunskaper i naturliga miljöer för barn i åldrarna 3 till 7år.

Under de senaste åren har utomhusinlärning visat sig ha stor potential
att främja barns tidiga språkutveckling. Detta projekt syftade till att utveckla det potentiellt betydande språkstödet av att uppleva naturen.

Läs mer om projektets resultat i handböckerna nedan.