Samarbeta

Högskolan för lärande och kommunikation har en omfattande samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Därigenom byggs en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som HLK medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Kompetensutveckling

Kontinuerlig uppdatering av medarbetares kompetens är en förutsättning för att stärka och bibehålla konkurrenskraft. Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Läs mer om vår Kompetensutveckling/uppdragsutbildning

Internationalisering

Högskolan för lärande och kommunikation satsar på internationalisering och medverkar i ett antal internationella samarbeten. Såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i utbyten av olika slag. Internationella erfarenheter bidrar till den personliga utvecklingen, och till insikt och förståelse för andra kulturer och värderingar. Internationalisering ska vara en väl integrerad och återkommande del i samtliga verksamheter. 

Goda möjligheter till utbyten

Vi samarbetar med drygt 100 partneruniversitet världen över vilket innebär att såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i utbyten inom dessa etablerade avtal. Till oss kommer lärare och studenter från världen över vilket bidrar till en internationell miljö även på hemmaplan.


Sidan uppdaterad 2016-11-23


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information