Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.

Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februariPDF

15 septemberPDF

 

Kommande seminarium:

13 oktoberPDF kl. 19.00 (digitalt via Zoom)

Den här gången får vi lyssna till Karin Lager som föreläser utifrån rubriken ”Tre typer av fritidshem”.
Här kan du ta del av en intervju med Karin från tidningen Fritidspedagogiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om du vill läsa mer om Karins forskning hittar du mer info härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson: Niklas Elofsson

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Genomförda träffar:

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap


Kommande träffar:

12 oktober kl. 17.00-19.00

Temat för detta tillfälle är Nya religiösa rörelser och sammankomsten inleds med två föreläsningar som följs upp av diskussioner i mindre grupper.

Föreläsning 1: ”De nya religiösa rörelserna - vart tog de vägen?”

Föreläsningen fokuserar på hur det religiösa landskapet har förändrats och blivit allt mer individualiserat och vilka konsekvenser det har fått samt vad som här hänt med de nya religiösa rörelserna som vi känner till sen 60-talet.

Föreläsare: Peter Åkerbäck, Fil. Dr. i religionshistoria vid Stockholms universitet.

Föreläsning 2: ”Och vad hände med barnen?”

Denna andra föreläsning fortsätter med fokus på en del av rörelserna och hur det har gått för deras andra generation och de som har växt upp i de rörelserna.

Föreläsare: Sanja Nilsson, universitetslektor i religionsvetenskap vid Malmö universitet.

Mötet genomförs via zoom och samtliga lärosäten deltar samtidigt. Vi kommer att få chansen att möta kollegor från hela landet och diskutera frågor kring kvällens föreläsningar.

 

Anmälan till helena.anderstrom@ju.se senast den 8 oktober. Länk sänds ut efter anmälan.

Tipsa gärna intresserade kollegor.

 

Välkommen!

Helena Anderström, Weronica Ader, Jennie Ahlgren och Maria Kjörning-Bertheau


Kontaktperson: Weronica Ader