Icon för konferenser och nätverk

Möten och erfarenhetsutbyten är viktiga delar inom samverkan. Vi vill bygga vidare på den starka tradition vi har kring kunskapsförmedling och kunskapsutveckling genom att välkomna dig till våra konferenser och nätverk!


Konferenser

ULF (Utveckling, Lärande och Forskning) är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Försöksverksamheten har nu förlängts till 2024 som en övergång till permanent verksamhet.


Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University samverkar i den nod där Göteborgs universitet har huvudansvaret. Den nodgemensamma ULF-konferensen vänder sig till personer som varit engagerade inom ULF-projekt och äger rum vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University den 27 april 2023.


Om du vill veta mer om konferensen Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. eller om HLK:s arbete och aktiviteter kring ULF-avtalet kan du läsa här eller kontakta Jesper Boesen.


I höst hoppas vi få träffa dig under vår konferens Hållbar teknikundervisning. Syftet med konferensen är att mötas, inspireras och ta del av de nyheter som finns inom teknikundervisningen. Du får också möjlighet att träffa lärare från andra skolor och kommuner och knyta nya kontakter.


Här erbjuds intressanta workshops, föreläsningar och seminarier som täcker hela teknikämnets bredd. Föreläsarna är dels från regionen för aktuell konferens, dels från CETIS och Skolverket. Du kommer också att få träffa utställare med aktuella material och läromedel. Konferenserna kommer att ha huvudfokus på grundskolan, men kommer även innehålla programpunkter som passar förskola och teknikprogrammet.

Program och länk till anmälan öppnar innan sommarlovet, men du kan redan nu boka in en heldag den 5 oktober. Vi fyller på med information på vår konferenssida efter hand: CETIS Kompetensutveckling


Nationellt resurscentrum för teknikundervisning i skolan, CETIS, har till huvuduppgift att tillsammans med förskolans och grundskolans personal, landets lärarutbildare, näringslivsföreträdare och andra intresserade stimulera och utveckla teknikundervisningen.


Om du vill veta mer om konferensen på HLK, kontakta Ulrika Stjerndahl.


Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Läs mer här.


Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som 2023 arrangeras av Högskolan för lärande och kommunikation den 28-29 november.


Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor.


Under de två dagarna presenteras resultaten från avslutade projekt finansierade av Vetenskapsrådet.


Mer information kommer.


Kontaktperson: Cecilia Bjursell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Professor i pedagogik inriktning livslångt lärande.


Nätverk

Tankesmedjan DoIT (Delaktighets- och Inkluderings-Tankesmedjan) vill, genom samtal och reflektion, sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället idag och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering, jämlikhet och lärande bortom enskilda kategorier som kön, etnisk tillhörighet, klass, funktionsnedsättning m.m. Detta görs genom träffar en-två gånger per termin.


Syftet med alla DoIT-träffar har varit och är att kontinuerligt mötas och samtala i en form som kombinerar nätverksskapande, kultur, forskning och praktik från olika sektorer. I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker en gång per termin.


Genomförda seminarium 2021:

24 februari Pdf, 228.2 kB, öppnas i nytt fönster.

15 september Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.

13 oktober Pdf, 97.4 kB, öppnas i nytt fönster.

10 november Pdf, 101 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2022:

9 februari Pdf, 132.4 kB.

27 april Pdf, 63.2 kB.

28 september Pdf, 87.1 kB, öppnas i nytt fönster.

23 november Pdf, 95.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Genomförda seminarium 2023:

27 februari Pdf, 104 kB, öppnas i nytt fönster.

Artikel om träffen Pdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Kommande seminarium 2023:

Datum ej ännu bestämt


Kontaktperson: Maria Hammarsten

Historielärarnas förening välkomnar alla lärare som undervisar historia i grund- och gymnasieskolan till kostnadsfria nätverks- och fortbildningsträffar.


Med vänliga hälsningar,

HLF:s styrelse


Kontaktperson på JU: Weronica Ader

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.


Ytterligare information samt kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats arrangeras tillsammans med Nationellt Forum för Religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) och Föreningen Lärare i Religionskunskap (FLR). Det är ett nationellt projekt där liknande träffar kommer att äga rum samtidigt på olika lärosäten runt om i landet. Vår förhoppning är att en plattform ska skapas för att utveckla givande relationer och ömsesidiga kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning, och vi hoppas att du vill vara en del av detta.


Besök gärna vår Facebook-grupp, “Nationell Religionsdidaktisk Mötesplats” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

 

Kommande träffar: Datum ej klart.


Genomförda träffar:

2021

10 mars - Tema: Den reviderade kursplanen i religionskunskap

21 april - Tema: Bedömning i religionskunskap

12 oktober - Tema: Nya religiösa rörelser


2022

16 mars - Tema: Den reviderade ämnesplanen i religionskunskap för gymnasiet (remiss)

28 april - Tomas Widholm - Läromedel i praktiken & Fredrik Jahnke - Toleransens altare och undvikandets hänsynsfullhet

18 oktober - Mikael Stenmark - Religion och vetenskap: några filosofiska perspektiv & Frederik Wallenstein - Religion och vetenskap: didaktiska (och andra) perspektiv


2023

16 mars - Tema: Livsåskådning: ett gudagivet begrepp?

Föreläsare: Caroline Klintborg, docent i religionspedagogik, lektor vid Stockholms universitet och Wilhelm Kardemark, doktor i religionsvetenskap, lektor i religionsvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

25 april - Tema: Ursprungsfolkens religioner Pdf, 219.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreläsning 1 - Ursprungsfolkens religioner: Mayas religion i historia och nutid.

Bodil Liljefors Persson, Professor i religionshistoria vid Malmö universitet.

Föreläsning 2 - Ursprungsfolkens religioner: Samisk inhemsk religion

Anna Westman Kuhmunen, Doktorand i Religionshistoria vid ERG, Stockholms universitet, Intendent vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

 

Kontaktperson: Maria Kjörning-Bertheau

Nätverket BUS (barnlitteratur, undervisning, språk- och kunskapsutveckling) är ett nätverk kring barnbokens användningsområde i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet. Nätverket har startats på förslag av lärare som tidigare har deltagit i ULF-projekt kring dialogisk högläsning, som ett sätt att stärka språk och engagemang för läsning. Nätverket riktas mot praktiken och kan innebära spridning av forskning, men är inte en forskningsmiljö/-grupp.


Genomförda träffar:

2022

4 maj - Uppstart av nätverket Pdf, 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi träffades 4/5-22 på Högskolan för lärande & kommunikation (HLK). Vi var 15 lärare från förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 samt Sara och Catarina från HLK.

Vårt gemensamma intresse är språk- och kunskapsutvecklande undervisning som utgår från barnlitteratur och som stärker barns engagemang för berättelser och läsning. Tänkt målgrupp är verksamma lärare i förskolan, förskoleklassen och årskurs 1-6 samt fritidshemmets verksamhet liksom skolbibliotekarierna/barnbibliotekarier.


Syftet med nätverket är att belysa och sprida kunskap om barnbokens användningsområde samt samverka över åldersgränser och/eller verksamhetsområden. Vi enades om att nätverket träffas två gånger varje hösttermin och en gång varje vårtermin.


15 september - Träff på HLK med samtal kring bilderboken En flod av Marc Martin, utgiven på Bokförlaget Mirando. Vi samtalade om bokens möjliga användningsområde i undervisningen. 


7 november - Träff på Gulsparvens förskola, Råslätt, om projektet Kärleken till boken som drivs av förskollärare på Råslätt.

 

30 mars - Träff på Råslättsskolans skolbibliotek.


Kommande träff:


Kontaktpersoner: Sara Hvit Lindstrand och Catarina Schmidt