Icon för samarbete med studenter

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får studenterna kontakt med sitt framtida yrke och kan knyta kontakter redan under studietiden. VFU om minst 5 veckor ingår i alla utbildningsprogram.

Genom examensarbetet som utförs sist i utbildningen får studenterna möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskaper, identifiera och analysera problem och föreslå lösningar. En del studenter skriver examensarbete i samarbete med företag och organisationer.

Via Jobbportalen finns det möjlighet att lägga upp erbjudanden om till exempel jobb, sommarjobb, praktik eller examensarbete, som riktar sig till våra studenter.

På Högskolan för lärande och kommunikation arrangeras olika arbetsmarknadsdagar där framtida arbetsgivare bjuds in.