Icon för internationalisering

Högskolan för lärande och kommunikation satsar på internationalisering och medverkar i ett antal internationella samarbeten. Såväl studenter som personal har goda möjligheter att delta i utbyten av olika slag.

Internationella erfarenheter bidrar till den personliga utvecklingen och till insikt och förståelse för andra kulturer och värderingar. Internationalisering är en väl integrerad och återkommande del i samtliga verksamheter.

Vad innebär internationalisering för Högskolan för lärande och kommunikation?

  • Till oss kommer lärare och studenter från hela världen vilket bidrar till en internationell miljö.
  • Många kurser ges på engelska för att möjliggöra att studenter från olika länder kan läsa tillsammans.
  • Utlandsstudier är en möjlighet som erbjuds inom samtliga program och bygger på samarbeten med över 100 partneruniversitet världen över.
  • Lärare och forskare ges goda förutsättningar för internationella kontakter och utbyten.

Läs mer om internationalisering vid Jönköping University