Digitala verktyg och hjälpmedel för tandvård och tandhälsa har utvecklats enormt runt om i världen. Vi har studerat och samarbetar med dem som ligger längst fram, och låter utbildningen ta sin utgångspunkt i denna utveckling, för att skapa en framtida tandläkarutbildning där banbrytande teknik ingår redan från början.

Det nya centret erbjuder teknologi i framkant, med banbrytande digitala arbetssätt.

Studenterna kan övningsborra virtuellt i en motsvarighet till flygsimulator. De kan scanna och 3d-printa ut en patients tänder och öva på, och lärare kan i realtid följa träningen via kameror.

Innan studenterna får träffa sina första patienter, får de övningsborra virtuellt i en motsvarighet till flygplanens flygsimulator. Borren känner av olika material och simulerar och skapar den rätta känslan i händerna på tandläkarstudenterna. Här ska de ges möjlighet att öva från morgon till kväll, sju dagar i veckan.

När studenten sedan kommer till sin studentklinik, kan man först scanna av en patients tänder. Denna data skickas sedan in i simulatorn, där studenterna kan få rikligt med övningstid. Därefter kan man printa ut en modell av tänderna, och låta studenterna använda riktiga borrar i en kopia av tänderna, innan det är dags att göra det på riktigt i patientmunnen.

Detta kommer att skapa en säkerhet hos både student och patient på en helt ny nivå än tidigare.

Dessutom kommer man att använda sig av smarta behandlingsstolar som exempelvis registrerar vilka instrument studenterna använder, hur länge de används, de kan mäta patientens puls, och så vidare. Samtidigt kan de kliniska lärarna följa arbetet via skärm genom olika kameror som filmar både inne i munnen och ute i behandlingsrummet.

Därmed kan studenterna direkt få råd, förbättringsmöjligheter och en återkoppling efteråt på individnivå.

Den digitala tekniken gör att fakulteterna runt om i Sverige även kan dela lärarkompetens med varandra, och Centret har som ambition att kroka arm med samtliga befintliga fakulteter för att gemensamt skapa den bästa tandvården.

Detta öppnar även upp för ny utveckling och nya kompetenser såsom dentala ingenjörer och så vidare.