Här hittar du frågor och svar om den nya tandläkarutbildningen.

Om du saknar svar på några av dina frågor, hör av dig till odontologi@ju.se.

Generella frågor

En ny tandläkarutbildning vid Jönköping University kan möta behovet av fler tandläkare och bidra till en jämlik tandvård i hela Sverige. Satsningen syftar till att låta alla Sveriges invånare få tillgång till god tandvård.

Framgångsfaktorer för satsningen är bland annat en hög andel klinik- och verksamhetsförlagd utbildning, samverkan och teknik i framkant med digitala arbetssätt. 

Planen är att vid ett godkännande från regeringen starta den nya utbildningen våren 2024, med cirka 30 utbildningsplatser per termin i full drift.

Rekryteringen av disputerade lärare kommer att göras inte minst från Odontologiska Institutionen där det finns en unik kompetens samlad som försörjer utbildningen från start. I resursplanen ingår även att öka antalet doktorander och personer inom ST-utbildningen.


På Hälsohögskolan vid Jönköping University är det möjligt att disputera på halvtid med bibehållen lön även som specialisttandläkare.

Här kommer några exempel:

  • Scanning av en patients tänder och 3D-printa ut en modell av tänderna. Studenterna kan därmed använda riktiga borrar i en kopia av tänderna, innan de gör det på riktigt i patientmunnen.
  • Övningsborrning i virtuell miljö. Borren känner av olika material och simulerar och skapar den rätta känslan i händerna på tandläkarstudenterna. Här ges studenterna möjlighet att öva från morgon till kväll, sju dagar i veckan.
  • Smarta behandlingsstolar som registrerar vilka instrument som studenterna använder, hur länge de används, samt mäter patientens puls med mera.
  • De kliniska lärarna följer arbetet via skärm genom olika kameror som filmar både inne i munnen och ute i behandlingsrummet.

Om praktik och samverkan kring VFU

Utbildningen kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, cirka 150 dagar, vid geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. 150 dagar är en unikt lång praktikperiod för tandläkarstudenter. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter och ge kliniskt skickliga studenter.


Under tiden som studenterna praktiserar bor de i samma region och slipper att pendla fram och tillbaka mellan utbildning och praktikplats. Under praktiken får studenterna träffa ordinarie patienter på kliniker runt om i hela Sverige. Flera regioner planerar dessutom att förlägga praktiken på mindre orter snarare än i storstäderna.

Utbildningen har cirka 30 platser per termin vid full drift. Det kommer att vara en handledare per två studenter och respektive studentpar ska få den kliniska träningen på samma klinik. Praktik görs alltså på omkring 20 olika kliniker runt om i Sverige.

Respektive VFU-klinik har hand om två studenter under cirka 150 dagar och ska avsätta en handledare för dessa. Tandläkarutbildningen ombesörjer digitala seminarier regelbundet där studenterna och även personal på kliniken har möjlighet att delta för kompetensutveckling.

VFU-klinikerna blir certifierade kliniker som kopplas till den akademiska miljön på Jönköping University för ytterligare utbyten vad gäller forskning och teknik. Fördelen med en geografiskt spridd och dessutom lång VFU är att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik.