Här hittar du frågor och svar om satsningen.

Saknar du svar på något?

Hör av dig till Ola Norderyd eller Shariel Sayardoust eller mejla dina frågor till odontologi@ju.se.

Varför är det viktigt med en ny tandläkarutbildning?
En ny tandläkarutbildning vid Jönköping University kan möta behovet av fler tandläkare och bidra till en jämlik tandvård i hela Sverige. Satsningen syftar till att låta alla Sveriges invånare få tillgång till god tandvård.

Vilka är projektets framgångsfaktorer?
Framgångsfaktorer för satsningen är bland annat en hög andel klinik- och verksamhetsförlagd utbildning, samverkan och teknik i framkant med digitala arbetssätt. 

När förväntas tandläkarutbildning att dra igång?
Planen är att vid ett godkännande från regeringen starta den nya utbildningen våren 2024, med cirka 40 utbildningsplatser per termin i full drift.

Hur lång är praktiken för studenterna?

Utbildningen kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar, vid geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter och ge kliniskt tränade studenter.

Hur många utbildningsplatser planeras per termin och hur många studenter ska respektive handledare ansvara för?

Utbildningen har cirka 40 platser per termin vid full drift. Det kommer att vara en handledare per två studenter och respektive studentpar ska få den kliniska träningen på samma klinik. Praktik görs alltså på omkring 20 olika kliniker runt om i Sverige.