Här hittar du frågor och svar om satsningen.

Saknar du svar på något?

Hör av dig till Ola Norderyd eller Shariel Sayardoust eller mejla dina frågor till odontologi@ju.se.

Varför är det viktigt med en ny tandläkarutbildning?
En ny tandläkarutbildning vid Jönköping University kan möta behovet av fler tandläkare och bidra till en jämlik tandvård i hela Sverige. Satsningen syftar till att låta alla Sveriges invånare få tillgång till god tandvård.

Vilka är projektets framgångsfaktorer?
Framgångsfaktorer för satsningen är bland annat en hög andel klinik- och verksamhetsförlagd utbildning, samverkan och teknik i framkant med digitala arbetssätt. 

När förväntas tandläkarutbildning att dra igång?
Planen är att vid ett godkännande från regeringen starta den nya utbildningen våren 2024, med cirka 40 utbildningsplatser per termin i full drift.

Hur lång är praktiken för studenterna?

Utbildningen kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, cirka 150 dagar, vid geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter och ge kliniskt skickliga studenter.

Hur många utbildningsplatser planeras per termin och hur många studenter ska respektive handledare ansvara för?

Utbildningen har cirka 40 platser per termin vid full drift. Det kommer att vara en handledare per två studenter och respektive studentpar ska få den kliniska träningen på samma klinik. Praktik görs alltså på omkring 20 olika kliniker runt om i Sverige.

Hur stort åtagande är det att vara VFU-partner?
Respektive VFU-klinik har hand om två studenter under cirka 150 dagar och ska avsätta en handledare för dessa. Tandläkarutbildningen ombesörjer digitala seminarier en gång i veckan där studenterna och även personal på kliniken har möjlighet att delta för kompetensutveckling.

Vad är fördelarna med att vara VFU-partner?

VFU-klinikerna blir certifierade universitetskliniker som kopplas till den akademiska miljön på Jönköping University för ytterligare utbyten vad gäller forskning och teknik. Fördelen med en geografiskt spridd och dessutom lång VFU är att studenterna ofta väljer att stanna kvar och arbeta i den region där de utfört sin praktik.

Studenterna ska arbeta med banbrytande teknik – vad avses då?
Här kommer några exempel:

  • Scanning av en patients tänder och 3D-printa ut en modell av tänderna. Studenterna kan därmed använda riktiga borrar i en kopia av tänderna, innan de gör det på riktigt i patientmunnen.
  • Övningsborrning i virtuell miljö. Borren känner av olika material och simulerar och skapar den rätta känslan i händerna på tandläkarstudenterna. Här ges studenterna möjlighet att öva från morgon till kväll, sju dagar i veckan.
  • Smarta behandlingsstolar som registrerar vilka instrument som studenterna använder, hur länge de används, samt mäter patientens puls med mera.
  • De kliniska lärarna följer arbetet via skärm genom olika kameror som filmar både inne i munnen och ute i behandlingsrummet.