Kunskapsinhämtning sker tillsammans med flera universitet runt om i världen. Columbia University College of Dental medicine i New York och Academish Centrum Tandheelkunde i Amsterdam är framstående i sin användning av  digital teknik och Universitet i Tromsö har en omfattande klinisk praktik där studenterna gör sin praktik vid kliniker spridda i landet. 

Träffarna ger projektledningen en bra inblick i framgångsfaktorerna och man har plockat med sig russinen ur kakan för en lyckad satsning på hemmaplan.