Jönköping AI Lab – JAIL

Avdelningen för Datavetenskap är värd för forskningsgruppen Jönköping AI Lab (JAIL). Vi finns på Twitter som @JonkopingAI.

JAIL:s kärnkompetenser återfinns inom:

 • Machine Learning
 • Data Mining och Knowledge Discovery
 • Ontologier och den Semantiska Webben
 • Visualisering och Människa-Datorinteraktion
 • Explainable AI

Vi tillämpar dessa kompetenser inom ett flertal domäner, inklusive:

 • Handel
 • Tillverkningsindustri
 • Säkerhet och försvar
 • Hälsa och sjukvård
 • Smarta byggnader och uppkopplade städer
 • Jord och skogsbruk
 • AI-transformation och organisatoriska konsekvenser av AI
 • Sportanalys

Avdelningen för datavetenskap

 • Senior Advisor
 • Tekniska Högskolan

Pågående forskningsprojekt

Vi jobbar tätt mot näringslivet, i syfte att skapa såväl ny vetenskaplig kunskap som lösningar på våra partners viktiga praktiska utmaningar. Dessa samarbeten sker inom ramen för ett antal typiskt 2-4-åriga forskningsprojekt, som t.ex:

 

Avslutade forskningsprojekt

 • Building Knowledge – Projektet syftade till att utveckla teknik för att beskriva och arbeta med kunskapsgrafer i smarta byggnader, t.ex. för att beskriva byggnadens struktur, sensorer, parter som verkar i byggnaden, etc., Dessa grafer kan sedan användas för analys, styrning, datautbyte, etc. Projektpartners: Vasakronan, Akademiska Hus, Willhem, Idun Real Estate Solutions. Budget: 4 MSEK
 • DATAKIND
 • EXplAIn
 • MAPPE

Här visas alla referee-granskade artiklar från 2015 och framåt.

Laddar
32 Publikationer

Artikel (refereegranskat)