Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik, 180 hp

Översikt

Tekniken som används i yrket anpassas individuellt och fokuserar på att öka livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. Genom att i utbildningen blanda teori och viktiga begrepp med praktiska övningar förbereds du för yrket som ortopedingenjör. Utöver huvudområdet ortopedteknik läser du även bland annat anatomi, psykologi, sjukdomslära, matematik och biomekanik.


På Hälsohögskolan finns en ortopedteknisk verkstad där många av de praktiska övningarna utförs. Under andra och tredje året har du verksamhetsförlagd utbildning och får testa dina kunskaper i verkligheten. Under tredje året skriver du även ett examensarbete där du själv får välja fördjupningsområde.

 

Ortopedingenjörs­programmet är ackrediterat av International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) för Prosthetist/Orthotist-nivån. Som student gynnas du av ackrediteringen då du efter examen kan ansöka hos ISPO om ett individuellt ISPO recognition certificate. Certifikatet underlättar vid rekrytering för arbete utomlands.

 

Hälsohögskolan är enda lärosäte i Sverige som erbjuder ortopedingenjörsutbildningen, vilken också leder till legitimation. ­Ortopedingenjörsprogrammet ges sedan 2018 på engelska och tar emot studenter från hela världen. För närvarande går cirka 100 studenter på utbildningen från runt 10 länder i Europa, Afrika och Asien.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Inom huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning och som student har du tillgång till studieplats inom Norden. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att du som student ska tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Ortopedingenjörsutbildningen har partneruniversitet i olika delar av världen som i varierande grad kan erbjuda utbyten. När möjligheter finns erbjuds studenterna att ansöka.

Ortopedingenjören arbetar med patientundersökning, specifikation, måttagning, avgjutning, tillverkning, anpassning och utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel, så som proteser. Eftersom varje patient har sina egna förutsättningar är det ortopedingenjörens uppgift att ta fram tekniska lösningar med hänsyn till individens förutsättningar och behov. I yrket ingår hantering av härdplaster*.

*I enlighet med Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2005:6.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3 c.
Anmälningskod: HJ-52347
Examen: Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik

Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på ortopedingenjörsprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

 

Kunskapsprov för legitimation för personer med utbildning från land utanför EU/EES

Har du en ortopedingenjörsutbildning från ett annat land?

Då kan du behöva göra ett kunskapsprov för att kunna söka den legitimation som behövs för att arbeta i Sverige. Hos Socialstyrelsen finns mer information om kunskapsprovet och legitimationsprocessen, du kan läsa mer via den här länken.

 

Obligatoriska lungfunktionstester

I utbildningen ingår moment med hantering av härdplaster och kemikalier. Arbete med härdplaster ställer vissa krav, vilket regleras av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet (svensk lagstiftning). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att arbeta med vissa ämnen med risk för hälsopåverkan krävs tjänstbarhetsintyg, vilket utfärdas av specialistläkare efter godkända lungfunktionstester. Därför anordnar Hälsohögskolan sådana obligatoriska tester hos specialistläkare för studenterna, första gången i början av termin 1. Ett tjänstbarhetsintyg krävs för att få fortsätta studierna.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt ortopedteknik
  • Hälsohögskolan