Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik, 180 hp

Tekniken som används i yrket anpassas individuellt och fokuserar på att öka livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. Genom att i utbildningen blanda teori och viktiga begrepp med praktiska övningar förbereds du för yrket som ortopedingenjör. Utöver huvudområdet ortopedteknik läser du även bland annat anatomi, psykologi, sjukdomslära, matematik och biomekanik.


På Hälsohögskolan finns en ortopedteknisk verkstad där många av de praktiska övningarna utförs. Under andra och tredje året har du verksamhetsförlagd utbildning och får testa dina kunskaper i verkligheten. Under tredje året skriver du även ett examensarbete där du själv får välja fördjupningsområde.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Inom huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning och som student har du tillgång till studieplats inom Norden. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att du som student ska tillämpa dina teoretiska kunskaper i praktiken.

Ortopedingenjörsutbildningen har partneruniversitet i olika delar av världen som i varierande grad kan erbjuda utbyten. När möjligheter finns erbjuds studenterna att ansöka.

Ortopedingenjören arbetar med patientundersökning, specifikation, måttagning, avgjutning, tillverkning, anpassning och utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel, så som proteser. Eftersom varje patient har sina egna förutsättningar är det ortopedingenjörens uppgift att ta fram tekniska lösningar med hänsyn till individens förutsättningar och behov. I yrket ingår hantering av härdplaster*.

*I enlighet med Arbetsmiljöverkets Föreskrift AFS 2005:6.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3 c.
Anmälningskod: HJ-52347
Examen: Ortopedingenjörsexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet ortopedteknik
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 80000 SEK
Studieavgift: 480000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Särskilt urval

Hälsohögskolan har beslutat att reservera ett mindre antal platser på ortopedingenjörsprogrammet till ett särskilt urval sökande som bedöms vara särskilt lämpade för utbildningen. Syftet är att vidga antagningsmöjligheterna för sökande. Läs mer om kriterier för särskilt urval och hur du ansöker

 

Kunskapsprov för legitimation för personer med utbildning från land utanför EU/EES

Har du en ortopedingenjörsutbildning från ett annat land?

Då kan du behöva göra ett kunskapsprov för att kunna söka den legitimation som behövs för att arbeta i Sverige. Hos Socialstyrelsen finns mer information om kunskapsprovet och legitimationsprocessen, du kan läsa mer via den här länken.

 

Obligatoriska lungfunktionstester

I utbildningen ingår moment med hantering av härdplaster och kemikalier. Arbete med härdplaster ställer vissa krav, vilket regleras av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet (svensk lagstiftning). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att arbeta med vissa ämnen med risk för hälsopåverkan krävs tjänstbarhetsintyg, vilket utfärdas av specialistläkare efter godkända lungfunktionstester. Därför anordnar Hälsohögskolan sådana obligatoriska tester hos specialistläkare för studenterna, första gången i början av termin 1. Ett tjänstbarhetsintyg krävs för att få fortsätta studierna.

År 1

Prosthetics and Orthotics, Introduction 7,5 hp
Models and Perspectives on Health and Disability 7,5 hp
Mechanics Related to Prosthetics and Orthotics 7,5 hp
Anatomy and Physiology, Basic Course 7,5 hp
Applied Materials Technology 7,5 hp
Pathophysiology Related to Prosthetics and Orthotics 7,5 hp
Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb I 15 hp

År 2

Orthotic Management and Biomechanics I 15 hp
Psychology, Basic Course 7,5 hp
Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb 7,5 hp
Scientific Methods and Statistics 7,5 hp
Prosthetic Management and Biomechanics of the Lower Limb II 7,5 hp
Prosthetic and Orthotic Management of the Foot 15 hp

År 3

Orthotic Management and Biomechanics II 7,5 hp
Prosthetics and Orthotics, Clinical Placement Studies 15 hp
Elective Course Related to Prosthetics and Orthotics 7,5 hp
Product Development in Prosthetics and Orthotics 3,5 hp
Evidence Based Practice and Knowledge Translation in Prosthetics and Orthotics 4 hp
Prosthetic and Orthotics, Independent Research Project 15 hp
Prosthetic and Orthotic Management in Pediatrics 7,5 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt ortopedteknik
  • Hälsohögskolan