Ortopedingenjörs­programmet får erkänd internationell ackreditering

Ortopedingenjörs­programmet på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) har efter en omfattande granskningsprocess blivit ackrediterat av International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) för Prosthetist/Orthotist-nivån.

Student bygger en fotprotes.

Hälsohögskolan vid Jönköping University är enda lärosäte i Sverige som erbjuder ortopedingenjörsutbildningen, vilken också leder till legitimation. ­Ortopedingenjörsprogrammet ges sedan 2018 på engelska och tar emot studenter från hela världen. För närvarande går cirka 100 studenter på utbildningen från runt 10 länder i Europa, Afrika och Asien.

– Ackrediteringen innebär ett internationellt erkännande av utbildningens kvalitet, omfattning och organisation, vilket vi är väldigt stolta över. Det är första gången som utbildningen har ansökt om ISPO ackreditering, säger Sara Kallin, universitetsadjunkt i ortopedteknik och programansvarig för ortopedingenjörsprogrammet.

ISPO är en internationell, opolitisk och multiprofessionell organisation som stöttar utveckling och arbete inom ortopedteknik med målet att alla människor ska ha möjlighet att delta i samhället. ISPO är knutet till Världshälsoorganisationen.

Beskedet från ISPO lyder “The ISPO Education Committee has approved the Prosthetics and Orthotics Bachelor programme delivered by Jönköping University, as an ISPO-accredited Prosthetist/Orthotist training programme for a period of 3 years, between January 2022 and January 2025.“

Programmet har uppnått ackrediteringsnivån Distinguished, vilket är den nästa högsta nivån (nivå 5 av totalt 6 nivåer).

Studenter gynnas av ackrediteringen då de som tar examen från programmet kan ansöka hos ISPO om ett individuellt ISPO recognition certificate. Certifikatet underlättar vid rekrytering för arbete utomlands.

– Att vi i och med ackrediteringen har fått ett internationellt erkännande ger oss ett kvitto på att vårt kvalitetsarbete fungerar. Det i sin tur innebär att vi kommer finnas med på ISPO:s lista över kvalitetssäkrade utbildningar, vilket troligtvis kommer göra att fler studenter söker hit och kanske också blir det lättare att rekrytera kompetent personal till Jönköping University och Hälsohögskolan, säger Sara Kallin.

Följande lyfts fram från bedömningen:

  • Fakultetsmedlemmarna har en hög akademisk nivå, klinisk erfarenhet och kompetens. De är mycket motiverade och engagerade i att driva och utveckla programmet vidare.
  • Programmets lokaler är imponerande, moderna och välutrustade.
  • Ett väletablerat nätverk och relationer med organisationer som säkerställer kvalitativa praktikmöjligheter.
  • Programmet ges på engelska, vilket ökar tillgången internationellt.
  • Möjligheter till klinisk praktik erbjuds även internationellt.
  • Den internationella antagningspolicyn ger tillgång till studenter utanför Sverige.
  • Programmet är statligt finansierat, vilket innebär att det är kostnadsfritt för studenterna (gäller för EU-medlemmar).
  • Integreringen av det toppmoderna gånglaboratoriet för forskning och undervisning är en stark integrerad aspekt.
  • Institutionen är väl integrerad i universitetssystemet, vilket möjliggör tvärvetenskaplig interaktion.

För frågor och mer information

2022-04-14