Här hittar du programmet samt alla seminariepass och presentationer under dagen. 

Arkaden på entréplan HLK

Thomas Winman, vd för Högskolan för lärande och kommunikation, Jesper Boesen, samverkanschef vid Högskolan för lärande och kommunikation samt Göran Isberg, utbildningschef för Jönköpings kommun hälsar välkommen.
JU-aulan, entréplan HLK

Jan-Eric Gustafsson, Seniorforskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

JU-aulan, entréplan HLK

Gemensam fika

Arkaden, Arken, Ljusgården, Orangeriet

Eva Bergman, Utredare/informationsspecialist, Skolforskningsinstitutet

Grupp 1, sal Hb116, plan 1 - Seminarieledare: Joel Berglund

Barns språklärande i upplevelsebaserad och gemensam läsning – presentation av två pågående ULF projekt Pdf, 145.5 kB. (1.1-1.2)
1.1 Mötet mellan en forskningsdesign och förskolans praktik
Anna Benfante och Sara Hvit-Lindstrand
1.2 Hej, hej, hej! – En mötesplats med planerat innehåll
Pernilla Andersson och Hanna Striver
1.3 Skönlitteratur som läromedel – boklådor Pdf, 118.7 kB.
Hanna Tegenfeldt


Grupp 2, sal Hb220, plan 2 - Seminarieledare: Josefin Rostedt

2.1 Framtidsperspektiv och AI i ämnesöverskridande utvecklingsarbete på gymnasiets teknikprogram Pdf, 154.6 kB.
Andrew Galbraith, Frida Selvander och Therése Haglind
2.2 Digilogt arbetssätt med Digilådor Pdf, 129.6 kB. 
Judith Frick och Sanna Pålsson
2.3 Digital kompetens i praktiken Pdf, 69.7 kB.
Anna-Lena Godhe


Grupp 3. sal Hc113, plan 1 - Seminarieledare: Richard Lindberg
3.1 Idrott, hälsa och hållbarhet: en studie om att konceptualisera och främja "hållbar hälsa" i och genom idrott och hälsa Pdf, 96.8 kB.
Petter Wiklander
3.2 Upptäckarväskor för utomhuspedagogik Pdf, 186.3 kB.
Malin Gummesson, Nina Valfridsson och Filippa Mowitz
3.3 Hur naturmiljön bidrar till barns språkande Pdf, 170.1 kB.
Per Askerlund, Sara Hvit-Lindstrand, Ellen Almers och Peter Toll


Grupp 4, sal Hb221 plan 2 - Seminarieledare Karen Ann Blom
4.1 Kvalitet i undervisningen - ett genuint möte mellan forskning och praktik Pdf, 175.7 kB.
Helena Sagar och Louise Frey
4.2 Skolutveckling - ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping Pdf, 105.3 kB. 
Jesper Dahlquist och Anna Chardon
4.3 Språkstörning Pdf, 287 kB.
Malin Rehnström och Camilla Åkesson


Grupp 5, sal Hc114, plan 1 - Seminarieledare Charlotte Öhman
5.1 Vem blir jag i mötet med dig? -med fokus språk Pdf, 122.6 kB.
Jenny Carlsson Wolf, Elin Lundqvist, Marika Pettersson och Anna-Maria Sundberg
5.2 Läsning av barnlitteratur i samtidens F-3-klassrum Pdf, 66.1 kB.
Jenny Berg
5.3 'Never leave a student alone with a Text' - a Case Study of Literacy Teaching for Multilingual Students in an Exemplary school Pdf, 353.2 kB.
Mari Ylenfors


Grupp 6, sal Hb117, plan 1 - Seminarieledare: Jesper Boesen
6.1 I huvudet på en Skolchef – Presentation och samtal kring förutsättningar och möjligheter att skapa en organisation med kapacitet
Göran Isberg Utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Jesper Boesen, Samverkanschef Högskolan för lärande och kommunikation

Gemensam lunch i Arkaden, Arken, Ljusgården samt Orangeriet, entréplan HLK

- Indikatorer på vad god undervisning är
Helena Sagar, Lektor och vetenskaplig ledare vid förvaltningen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun

JU-aulan, entréplan HLK

Grupp 7, sal Hb116, plan 1 - Seminarieledare Joel Berglund
Barnlitteratur i tidig läs- och skrivundervisning - resultat från tre pågående ULF-projekt (7.1-7.3) Pdf, 129.5 kB.
7.1 Det är inte min hatt – upplevelsebaserad gemensam läsning som bidrar till läsengagemang att språk stärks, i förskoleklassen och i årskurs 1
Petra Ljungqvist, Regina Fredriksson, Monica Ojala, Cornelia Engstrand, Katarina Gustafsson och Amanda Junhammar
7.2 Från molnbullar via sagan om det röda äpplet och en flod till Edward Tulanes fantastiska resa
Taylor-Anne Conyer och Carina Karlsson
7.3 Från praktik till teori och vice versa – didaktiska lärdomar
Catarina Schmidt och Petra Ljungqvist


Grupp 8, sal Hb220, plan 2 - Seminarieledare Annika Almqvist
Seminarieledare: Annika Almqvist
Examensarbeten på förskollärarprogrammen, fyra presentationer (8.1-8.4) Pdf, 162.7 kB.
8.1Låt kroppen tala! En observationsstudie om de yngsta barnens samspel i förskolan genom den levda kroppen
Angelica Andersson och Moa Larsson
8.2 ”Har jag en plats här?” En kritisk diskursanalys om mörkhyade barns representation och inkludering i förskolans bilderböcker
Martina Cederholm Ebuca och Stephanie Kjaer-Rasmussen
8.3 ”Det måste ju börja någonstans” En kvalitativ studie om adekvat digital kompetens på yngrebarnsavdelning i förskolan
Natalie Andersson och Katrin Haglund
8.4 Jag tror inte vi är interkulturella men vi vill nå dit liksom. En kvalitativ studie om hur förskolläraren beskriver sin uppfattning av ett interkulturellt förhållningssätt.
Kicki Kalesoglou


Grupp 9, sal Hc113, plan 1 - Seminarieledare: Emma Simonsson
Arbetet med språkutveckling i förskola och grundskola i Jönköpings kommun, tre presentationer (9.1-9.3) Pdf, 130.1 kB.
9.1 Språkpedagog - att leda språkutveckling i en förändringsprocess
Therése Haglind
9.2 Praktiknära process om rymden
Maria Fråhn
9.3 Hur Torpaskolan har arbetat med att utveckla elevernas läsintresse
Lina Sandstedt


Grupp 10, sal Hb221, plan 2 - Seminarieledare Karen Ann Blom
10.1 Litteraturdidaktik i samtidens och framtidens klassrum Pdf, 89.5 kB.
Marie Lindemalm, Jenny Ragnarsson, Ann Bergkvist och Pernilla Ruthér
10.2 Litteraturdidaktik i samtiden - för framtiden Pdf, 132.5 kB.
Stina Skillermark och Anette Svensson
10.3 Autoetnografiska skavningar i litteraturundervisningen Pdf, 145.7 kB.
Björn Bradling


Grupp 11, sal Hc114, plan 1 - Seminarieledare Charlotte Öhman
11.1 Hur skapas en hållbar praktikutvecklande modell för (matematik)undervisning (i förskoleklass)? Pdf, 116 kB.
Anna-Lena Ekdahl och Birgitta Lundberg
11.2 Från spel till taluppfattning - forskningsbaserat undervisningsexempel Pdf, 114 kB.
Klara Kerekes
11.3 "I Am" ett EU-projekt om stöd för lärare i att skapa en inkluderande lärmiljö Pdf, 114.8 kB.
Eva Björck och Lilly Augustine

Gemensam fika i Arkaden, Arken, Ljusgården samt Orangeriet, entréplan HLK

ULF-utlysning 2024 samt sammanfattande diskussion
Datum för nästa års konferens
Avslutning

JU-aulan, entréplan HLK