Konferensen ägde rum på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, onsdag 8 november 2023.

Under dagen fanns en monter i entréhallen med representanter från Skolforskningsinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på plats.

En nyhet för i år var utställartorget med utställare från Aneby kommun, Gislaveds kommun, Habo kommun, Jönköpings kommun, Nässjö kommun, Tidaholms kommun, Ulriehamns kommun, HallonEtt och SiS Ungdomshem Stigby.

Program Pdf, 1.8 MB.


Keynote-tal

Svensk skola ur ett internationellt perspektiv Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Jan-Eric Gustafsson, Seniorforskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Skolforskningsinstitutets forskningssammanställningar – elevhälsa och stöd som exempel Pdf, 498.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Eva Bergman, Utredare/informationsspecialist, Skolforskningsinstitutet

Vikten av forskarstuderande i en kommun - Indikatorer på vad god undervisning är Pdf, 5.2 MB.
Helena Sagar, Lektor och vetenskaplig ledare vid förvaltningen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun


Parallellsessioner Grupp 1- 6

Grupp 1, sal Hb116, plan 1 - Seminarieledare: Joel Berglund

Barns språklärande i upplevelsebaserad och gemensam läsning – presentation av två pågående ULF projekt. (1.1-1.2)
1.1 Mötet mellan en forskningsdesign och förskolans praktik
Anna Benfante och Sara Hvit-Lindstrand
1.2 Hej, hej, hej! – En mötesplats med planerat innehåll Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Pernilla Andersson och Hanna Striver
1.3 Skönlitteratur som läromedel – boklådor Pdf, 8.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Hanna Tegenfeldt

Grupp 2, sal Hb220, plan 2 - Seminarieledare: Josefin Rostedt

2.1 Framtidsperspektiv och AI i ämnesöverskridande utvecklingsarbete på gymnasiets teknikprogram Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Andrew Galbraith, Frida Selvander och Therése Haglind
2.2 Digilogt arbetssätt med Digilådor Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Judith Frick och Sanna Pålsson
2.3 Digital kompetens i praktiken
Anna-Lena Godhe

Grupp 3. sal Hc113, plan 1 - Seminarieledare: Richard Lindberg
3.1 Idrott, hälsa och hållbarhet: en studie om att konceptualisera och främja "hållbar hälsa" i och genom idrott och hälsa
Petter Wiklander
3.2 Upptäckarväskor för utomhuspedagogik
Malin Gummesson, Nina Valfridsson och Filippa Mowitz
3.3 Hur naturmiljön bidrar till barns språkande
Per Askerlund, Sara Hvit-Lindstrand, Ellen Almers och Peter Toll

Grupp 4, sal Hb221 plan 2 - Seminarieledare Karen Ann Blom
4.1Kvalitet i undervisningen - ett genuint möte mellan forskning och praktik Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Helena Sagar och Louise Frey
4.2 Skolutveckling - ett perspektiv från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping
Jesper Dahlquist och Anna Chardon
4.3 Språkstörning Pdf, 693.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Malin Rehnström och Camilla Åkesson

Grupp 5, sal Hc114, plan 1 - Seminarieledare Charlotte Öhman
5.1 Vem blir jag i mötet med dig? -med fokus språk
Jenny Carlsson Wolf, Elin Lundqvist, Marika Pettersson och Anna-Maria Sundberg
5.2 Läsning av barnlitteratur i samtidens F-3-klassrum Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Jenny Berg
5.3'Never leave a student alone with a Text' - a Case Study of Literacy Teaching for Multilingual Students in an Exemplary school
Mari Ylenfors

Grupp 6, sal Hb117, plan 1 - Seminarieledare: Jesper Boesen
6.1 I huvudet på en Skolchef – Presentation och samtal kring förutsättningar och möjligheter att skapa en organisation med kapacitet
Göran Isberg Utbildningsdirektör Jönköpings kommun och Jesper Boesen, Samverkanschef Högskolan för lärande och kommunikation


Parallellsessioner Grupp 7 - 11

Grupp 7, sal Hb116, plan 1 - Seminarieledare Joel Berglund
Barnlitteratur i tidig läs- och skrivundervisning - resultat från tre pågående ULF-projekt (7.1-7.3)
7.1 Det är inte min hatt – upplevelsebaserad gemensam läsning som bidrar till läsengagemang att språk stärks, i förskoleklassen och i årskurs 1
Petra Ljungqvist, Regina Fredriksson, Monica Ojala, Cornelia Engstrand, Katarina Gustafsson och Amanda Junhammar
7.2 Från molnbullar via sagan om det röda äpplet och en flod till Edward Tulanes fantastiska resa
Taylor-Anne Conyer och Carina Karlsson
7.3 Från praktik till teori och vice versa – didaktiska lärdomar
Catarina Schmidt och Petra Ljungqvist

Grupp 8, sal Hb220, plan 2 - Seminarieledare Annika Almqvist
Seminarieledare: Annika Almqvist
Examensarbeten på förskollärarprogrammen, fyra presentationer (8.1-8.4)
8.1Låt kroppen tala! En observationsstudie om de yngsta barnens samspel i förskolan genom den levda kroppen
Angelica Andersson och Moa Larsson
8.2 ”Har jag en plats här?” En kritisk diskursanalys om mörkhyade barns representation och inkludering i förskolans bilderböcker
Martina Cederholm Ebuca och Stephanie Kjaer-Rasmussen
8.3 ”Det måste ju börja någonstans” En kvalitativ studie om adekvat digital kompetens på yngrebarnsavdelning i förskolan
Natalie Andersson och Katrin Haglund
8.4 Jag tror inte vi är interkulturella men vi vill nå dit liksom. En kvalitativ studie om hur förskolläraren beskriver sin uppfattning av ett interkulturellt förhållningssätt.
Kicki Kalesoglou

Grupp 9, sal Hc113, plan 1 - Seminarieledare: Emma Simonsson
Arbetet med språkutveckling i förskola och grundskola i Jönköpings kommun, tre presentationer (9.1-9.3)
9.1 Språkpedagog - att leda språkutveckling i en förändringsprocess Pdf, 321 kB, öppnas i nytt fönster.
Therése Haglind
9.2 Praktiknära process om rymden Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Maria Fråhn
9.3 Hur Torpaskolan har arbetat med att utveckla elevernas läsintresse Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Lina Sandstedt

Grupp 10, sal Hb221, plan 2 - Seminarieledare Karen Ann Blom
10.1 Litteraturdidaktik i samtidens och framtidens klassrumPdf, 89.5 kB.
Marie Lindemalm, Jenny Ragnarsson, Ann Bergkvist och Pernilla Ruthér
10.2 Litteraturdidaktik i samtiden - för framtiden
Stina Skillermark och Anette Svensson
10.3 Autoetnografiska skavningar i litteraturundervisningen
Björn Bradling

Grupp 11, sal Hc114, plan 1 - Seminarieledare Charlotte Öhman
11.1 Hur skapas en hållbar praktikutvecklande modell för (matematik)undervisning (i förskoleklass)?
Anna-Lena Ekdahl och Birgitta Lundberg
11.2 Från spel till taluppfattning - forskningsbaserat undervisningsexempel
Klara Kerekes
11.3 "I Am" ett EU-projekt om stöd för lärare i att skapa en inkluderande lärmiljö
Eva Björck och Lilly Augustine