Medie- och kommunikationsvetenskap

180 hp | 3 år | Programstart: HT 2016 | Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.
Till ansökan (öppnar 15 mars)

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) är en treårig utbildning med lång praktik och stora möjligheter till utlandsstudier. Utbildningen ger dig ett brett arbetsfält inom information, kommunikation, reklam, marknadskommunikation och medieproduktion.

Inriktningar

Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet kan läsas med fyra olika inriktningar. Är du osäker finns möjlighet att välja Öppen ingång.

Utbildningen innehåller kurser i huvudområdet Medie- och kommunikationsvetenskap som spetsas med kurser inom den inriktning du själv väljer. Du har goda möjligheter att profilera din utbildning ytterligare genom din praktik, projektarbete och en valbar termin där du kan passa på att studera utomlands.

Studera utomlands

Utbildningen har ett internationellt fokus och det finns goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta utländska studenter och gästföreläsare i flera av de olika delkurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser inom inriktningen på engelska.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under det tredje året ingår praktik så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i tolv veckor. Genom VFU:n får du kunskaper, färdigheter och kontakter som är värdefulla för ditt kommande yrkesliv. Utbildningen avslutas med ett åtta veckor långt projektarbete med extern uppdragsgivare.

Efter utbildningen

Efter avklarade studier har du en bred teoretisk och praktisk kompetens som motsvarar de krav som ställs på dagens och morgondagens kommunikatörer. Våra tidigare studenter återfinns inom journalistik och medieproduktion, inom näringslivets marknadsavdelningar, kommunikationsavdelningar och ledningar, i
reklamvärlden, i offentliga myndigheter och förvaltningar och i politiska organisationer. Många startar egna företag inom kommunikationsbranschen – en del redan under studietiden.

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare? Läs mer om vårt magisterprogram International Communication.

Läs merLäs mindre

Fakta

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campusbaserad
Programstart: HT 2016
Sista anmälan: 2016-04-15
Behörighet:
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.
Urval:
65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Visa antagningsstatistik
Våra partneruniversitet

Kurser inom programmet

Termin 1

Medie- och kommunikationsvetenskap A
Introduktion - MKV i teori och praktik 7,5 hp
Medier, politik och samhälle 7,5 hp
Digitala verktyg, kreativitet och kritik 7,5 hp
Språket som arbetsredskap 7,5 hp

Termin 2

Medie- och kommunikationsvetenskap B
Kommunikation och organisation 7,5 hp
Kultur och visuell kommunikation 7,5 hp
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och
metoder I
7,5 hp
Uppsats 7,5 hp

Termin 3

Kurser inom vald inriktning 30 hp, se:

Termin 4

Valbara kurser, möjlighet till utlandsstudier 30 hp

Termin 5

Medie- och kommunikationsvetenskap C
Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II 15 hp
Uppsats/examensarbete 15 hp

Termin 6

Verksamhetsförlagd utbildning 18 hp
Projektarbete 12 hp

Om du har frågor, hör av dig till oss på studera@ju.se

Vi skickar gärna vår programkatalog till dig. Beställ katalogen här.

Du kan även kontakta vår studievägledning, deras kontaktuppgifter hittar du här.

Texten granskad / uppdaterad 2016-03-18

Studera på JU
Sidan uppdaterad 2014-03-13