Veronica, Ledarskap är kommunikation

Veronica Foberg Gustafsson har ägnat de senaste åren av sitt yrkesliv åt kommunikation, ledarskap och hållbarhet. Just nu som verksamhetschef på SRV återvinning.

Gabriella, före detta student

- Jag och mina medarbetare utvecklar framtidens återvinning. Vi ger råd om sophantering, avfall och återvinning och ser till att det material vi samlar in återvinns i så hög grad som möjligt för att bidra till ett mer cirkulärt samhälle.

Sedan Veronica avslutade sina studier på MKV-programmet har hon jobbat på både byrå och företag med bland annat PR, internkommunikation, marknadsföring och krishantering. De senaste åren har hon riktat in sig alltmer på hållbarhetsfrågor, först som kommunikationschef på Förpacknings- och tidningsinsamlingen och nu som verksamhetschef på SRV återvinning.

- När jag nu har gått in i en ännu tydligare chefsroll har jag enorm nytta av mina kommunikationskunskaper. Ledarskap är kommunikation.

Många år har passerat sedan Veronica tog sin examen men hennes minnen från studietiden är oerhört starka.
- Jag kommer fortfarande ihåg vad mina studiekamrater sa och vad de hade på sig när de presenterade sig under insparken. Många är fortfarande mina allra närmaste vänner.
Hon tror att kunskaper om kommunikation bara blir viktigare och viktigare.

- Det är ovärderlig kunskap oavsett yrke.

Sidan uppdaterad