PropAIr månadsbrev December 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping.

December 2023


Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

Kunskap är nyckeln - gå en utbildning

Det händer mycket inom AI just nu och vi i forskarteamet följer utvecklingen, både i form av nya forskningsrön och på utbildningssidan. Vi vill gärna passa på att påminna om kursen i ”Datadriven AI för beslutsfattare” som arrangeras på Tekniska Högskolan i vår. Mer information hittar du via QR-koden.

Hänt sedan sist

  • Våra samarbetsföretag jobbar vidare med sina utvalda AI-initiativ och dokumenterar utvecklingsarbetet.
  • Forskargruppen gör också uppföljningar med respektive företag.
  • Vi planerar för kommande examensarbeten som kommer att involvera studenter på programmen ”International Logistics and Supply Chain Management” samt ”Operations and Supply Chain Management”.
  • Annika Engström var inbjuden som huvudtalare på Metaverses konsortium om virtuella mötesmiljöer (VR). Självklart deltog hon i form av en avatar. VR är ytterligare en disruptiv teknologi där kombinationen med AI kommer att vända upp och ner på mycket kring sättet att leda och organisera verksamheter.

 

Annika Engström som avatar på Metaverses konsortium.

Forskare

Kontakt

PropAIr is one of several projects within the frame for the research profile AFAIR in the research and educational environment SPARK at Jönköping University’s School of Engineering.

Read more at ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-12-18