Baserat på dagens klimatrelaterade utmaningar är kärnfrågan i detta forskningsprojekt: Hur kan vi möjliggöra och kontrollera en hållbar design och produktion av gjutjärnskomponenter? Projektets hela namn är "Lean and sustainable design and production of cast iron components"

Introduktion

Gjutjärn är en av de mest miljövänliga tekniska legeringarna som används för komplexa fordonsapplikationer sett till produktionsprocessen och livslängdstillämpningen. Materialet är helt återvinningsbart, vilket bidrar till ett lågt miljöavtryck.

Den sofistikerade produktionsprocessen för gjutjärn, som inkluderar smältning och gjutning, bidrar till variation i materialegenskaperna och kan orsaka defekter. Detta begränsar komponentens livslängd och orsakar en överdriven användning av naturresurser i produktionsprocessen.

Modell Synergiformulering "schematic illustration of the interaction between the subprojects"

Ändamål

Målet med Lean Cast är att förbättra kunskaperna om gjutjärnskomponenter inom design och produktion med fokus på att nå en miljömässigt hållbar process.

Lösningarna som har tagits fram inom projektet kommer framför allt att leda till ett ökat materialutnyttjande i gjutningen och minskade mängder konsumerade naturresurser som metaller, sand och organiska mineraler. De innebär även en förkortad utvecklingstid för förbättrade gjuteriprodukter och en förlängd livslängd av komponenter genom att produktionens processparametrar och materialegenskaper optimeras.

Lean Cast är ett synergiprojekt med flera delprojekt med fokus på formmaterial, defektbildning, materialegenskaper och modellering samt simulering av fenomen som uppstår under gjutning.

Förväntade resultat

Resultaten från projektet förväntas bli:
 • Modeller för att omedelbart förutsäga
  produktionsparametrarna.
 • Modeller för att förutsäga materialegenskaper
  och komponentfel.
 • Metoder för att leverera inmatningsdata för
  egendom och defekta förutsägelser.
 • Demonstranter som möjliggör design- och
  processkontroll
 • Riktlinjer för hur man implementerar de
  erhållna resultaten i industripraxis.

Mer information

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen
Volvo logotyp
Scania logotyp
skf logotyp
Jönköping University
Sintercast logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?