Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Thule Sweden AB, GKN Areospace, Flexator AB, Husqvarna AB

Projekttid: 2017-2019

Forskarteam:

Fredrik Elgh (Projektledare)

Joel Johansson

Roland Stolt

Martin Lennartsson

Morteza Poorkiany

Samuel André

Tim Heikkinen

 


INTEGRERAD UTVECKLING AV PRODUKTER OCH PRODUKTION

ProAct är en del av det regionala forskningsprogrammet, som är ett samarbete mellan Jönköping University, Region Jönköpings län och näringslivet.

Många tillverkningsföretag är systemleverantörer som levererar unika produkter baserat på en affärsmodell som bygger på upplägget ”engineer-toorder” (ETO). Utvecklingsprojekt genomförs i nära samarbete med kunderna och kan löpa på i flera år. Kraven ändras frekvent och teknikutveckling krävs för förbättrad funktionalitet, hållbarhet och konkurrenskraft.

För att öka kundvärdet anpassar företagen sina produktlösningar och introducerar ny teknik löpande. Man satsar även på att bli mer kostnadseffektiv och korta ledtiderna. Användningen av en produktplattform, där extern och intern effektivitet är välbalanserad, har rönt stor uppmärksamhet som en strategi för att möjliggöra kundanpassning och ökad konkurrenskraft.

ETO-företag kämpar emellertid med tillämpningen av en plattformsstrategi som bygger på fördefinierade moduler och komponenter, och det efterfrågas andra alternativ.

Proact modell

Ändamål och förväntat resultat

Projektet kommer att ta itu med denna utmaning genom att noggrant undersöka de industriella behoven i relation till de vetenskapliga framstegen inom området, bygga ny kunskap och forma en ny plattformsstrategi som utvecklats och testats i samarbete med industrin.

Resultaten av projektet kommer att ge värdefull kunskap till området plattformsutveckling och metoder för effektiv anpassning av unika produkter.

De förväntade långsiktiga effekterna för industrin är ökade anpassningsalternativ gentemot kunder, förbättrad förmåga att hantera svängningar gällande krav, kortare ledtid i utveckling och snabbare introduktion av ny teknik.

Mer information:

Finansiärer

Region Jönköpings Län logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?