PropAIr månadsbrev April 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

April 2023

Three portaits

Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

Presentatörer på SPARK-konferensen från AFAIR var Annika Engström, docent i arbetsorganisation och projektledare i PropAIr, Emma Hallman, Manufacturing and Development Manager hos Fagerhult Group, och Håkan Nilsson, Head of EHS, Quality and Security hos Siemens Energy.

Tillbakablick april

  • Forskargruppen har arbetat med individuella case-analyser för var och ett av företagens resultat från det föregående forskningsprojektet, PrepAIr. Resultaten kommer att redovisas i både skriftliga rapporter och genom muntliga presentationer under företagsbesök under året. Denna månad har forskargruppen arbetat med analyserna av Bufab och Fagerhults resultat.
  • Företagen har fått i hemläxa att identifiera specifika AI-projekt de vill arbeta med i PropAIr-projektet. Detta kommer diskuteras vidare under workshop 1 i maj.
  • Forskare och företagsrepresentanter deltog i den årliga SPARK-konferensen där fokus låg på hur broar mellan vetenskaplig kunskap och praktisk tillämpning kan byggas.
  •  

Framöver

  • Den 9-10 maj hålls projektets första workshop hos Husqvarna AB i Huskvarna där företag och forskare tillsammans diskuterar det organisatoriska arbetet med olika AI-projekt samt det framtida arbetet i PropAIr.
  • Forskargruppen gör denna månad företagsbesök hos Bufab och Fagerhult för att presentera resultat från PrepAIr.
  • Planeringen inför den kommande studieresan till Udine, Italien, fortsätter.

Forskare

Pictures and names of researchers

Kontakt

PropAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-05-05