Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: GKN Areospace Engine Systems, Thule, Kongsberg Automotive,

Axelent Engineering

Projekttid: 2014-2016

Forskarteam:

Fredrik Elgh (Projektledare)

Joel Johansson

Roland Stolt

Dag Raudberget

Morteza Poorkiany

Samuel André

Tim Heikkinen


INTEGRERAD UTVECKLING AV PRODUKTER OCH PRODUKTION

Industrins konkurrenskraft är beroende av att ny teknik förs in i ett allt högre tempo. Skiftande kundkrav och stora skillnader i de system som tekniken ska integreras i leder till stora utmaningar. I SPARK-projektet ChaSE har nya metoder utvecklats för att hantera både varierande kundkrav och ny teknik.

Hög grad av kundunika lösningar, nya användningsområden för produkterna och skiftande marknadskrav är vanligt förekommande utmaningar inom industrin. Utöver det ska företagen förhålla sig till kortare ledtid för produktutveckling och högre takt i utveckling och tillämpning av ny teknik. Sammantaget blev dessa faktorer en utgångspunkt för SPARK-projektet ChaSE (Challenge Fluctuating and Conflicting Requirements by Set-Based Engineering).

– Målet var att förbättra utvecklingsarbetet genom att arbeta med produktplattformar, men även genom att förändra utvecklingsprocesser. Vi ville identifiera metoder som gör det möjligt att utvärdera om en nuvarande lösning kan hantera en aktuell förändring, eller om en ny konstruktionslösning måste utvecklas och stödja det arbetet, säger Fredrik Elgh.

Trygghet på ett tidigt stadie

I ChaSE-projektet ingick GKN Aerospace Engine Systems, Thule, Kongsberg Automotive och Axelent Engineering. Gemensamt för dessa företag är att de utvecklar och tillverkar unika systemlösningar för olika produkter och företag.

– Systemleverantörer måste offerera i ett tidigt skede för att senare gå in i ett samarbete som innebär både utveckling och tillverkning. Då måste man kunna säkerställa att offerterna är korrekta och ha förmåga att snabbt hantera förändringar i utvecklingsarbetet, så att projektplanen inte äventyras och att kostnaderna hålls inom tillåtna nivåer, säger Fredrik Elgh.

En kreativ nod

Forskningen i projektet, som bedrevs i tätt samarbete med de deltagande företagen, resulterade i ett nytt, generellt sätt att arbeta med produktplattformar som också är tillämpbart på respektive företag. Det resulterar i större förståelse inför olika utmaningar, bättre utvärderingar av alternativa lösningar och en metod som effektiviserar utvecklingen av kundunika lösningar och skapar en förmåga att hantera förändringar i krav under utvecklingsarbetet. Effekten i slutändan blir bättre ekonomi, kortare ledtider och en högre grad av anpassning till unika kundkrav.

– Till ChaSE kopplade vi flera studentprojekt och både Thule och GKN har anställt studenter som varit engagerade i del-projekten. På så sätt blev samarbetet en kreativ nod som bidrog till både kunskapsutvecklingen generellt, men också till ökad kunskap och förmåga hos de deltagande företagen, säger Fredrik Elgh.

Mer information:

Finansiärer

Vinnova logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?