Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: SCANIA, Volvo Cars,, Comptech, KTH

Projekttid: 2018-2021

Forskarteam:

Anders Jarfors (Projektledare)


AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING

Projektet avser att ta fram kunskap, materialdata och konstruktionsanvisningar ”guidelines” som möjliggör en tillförlitlig användning av reogjutna aluminiumkomponenter i utmattningsbelastade applikationer.

Ett konkret mål är att minska fordonsvikten genom att ersätta utmattningsbelastade bärande ståldetaljer mot reogjutna aluminiumkomponenter där en av komponenterna minskar 34% i vikt.

Ett ytterligare mål är kunskapsuppbyggande inom området mekaniska egenskaper hos aluminium för reogjutet material för att minska utvecklingstiden då materialdata blir tillgängligt och predikterbart.

Samverkan mellan Scania och den akademiska miljön vid Jönköping University och vid KTH är av stor vikt. Särskilt viktigt är byggande av kompetens inom metallografi och mekaniska egenskaper med fokus på reogjutna aluminiumlegeringar.

Finansiärer

Vinnova logotyp
lighter logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?