PropAIr månadsbrev Juni 2023

Ett samverkansprojekt om proaktiv organisering och arbetsdesign för AI-integration

En del av forskningsprofilen inom tillämpad AI (AFAIR) hos Tekniska Högskolan i Jönköping

Juni 2023

People posing

Mer om projektet

Mål
Projektet PropAIr syftar åt att skapa kunskap om proaktiv arbetsdesign för hållbar AI integration i industriella organisationer. PropAIr går djupare in i hur industriella organisationer kan anta AI-integration i sina verksamheter. Vi använder resultaten från föregående projekt, PrepAIr, om readiness för AI-transformation, som vår utgångspunkt.


Forskningsfrågor
1: Vilka aspekter av arbetsdesign kan stödja AI-integration i industriella organisationer?
2: Vad stimulerar eller hindrar AI-integration i industriella organisationer.
3: Hur kan arbetsrelaterade aktiviteter facilitera organisatoriskt lärande under AI-integration?

Tillbakablick juni

  • Den 8 juni åkte en grupp forskare och företagsrepresentanter från Bufab till Udine, Italien, för en studieresa (bild ovan). Under resan besöktes bland annat två AI-labb, ett Lean Experience Center och en Science Technology Park. Det hölls även en heldag av diskussioner och forskningsutbyte med Udine University med fokus AI-transformation.
  • Ett styrgruppsmöte hölls, där forskare och företagsrepresentanter satte strukturen för kommande arbete i PropAIr, och hemläxan inför nästa workshop i oktober bestämdes.
  • Forskargruppen har arbetat med de sammanfattande rapporterna av forskningsresultat från PrepAIr för Bufab och Fagerhult.

Framöver

  • De ovan nämnda forskningsrapporterna ska färdigställas och delas med respektive företag.
  • Företagen påbörjar arbetet med sin hemläxa, som innebär att kartlägga AI-initiativ i organisationen och välja ut ett eller ett par att arbeta med i PropAIr.
  • Månadsbrevet tar ett sommaruppehåll och återkommer i slutet av augusti!
  •  

Forskare

Pictures and names of researchers

Kontakt

PropAIr är ett av flera projekt inom ramn för forskingsprofilen AFAIR under forsknings och ubildningsmiljön SPARK hos JTH.

Läs mer på ju.se/spark.


Industrial Partners

2023-06-22