Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Electrolux, Siemens, GKN Areospace, Combitech, Ludvig Svensson och Svero

Projekttid: 2017-2020

Forskarteam:

Per Ghilletofth (Projektledare)

David Eriksson

Eva Johansson

Ewout Reitsma


Ett företags förmåga att konkurrera och överleva på marknaden beror på möjligheterna att förnya sig. Det handlar bland annat om möjligheten att utveckla, tillverka och leverera nya produkter och tjänster till marknaden. Ny produktutveckling måste resultera i innovativa produkter som efterfrågas av marknaden. Produktutvecklingen måste också leda till en konkurrenskraftig försörjningskedja, som erbjuder rätt balans mellan anpassning och effektivitet för olika typer av marknader, kunder och/eller produkter.

Det är viktigt att vara först på marknaden med nya innovationer. Därför har produktutveckling en nyckelroll i många företag och anses vara avgörande för långsiktig framgång. Majoriteten av forskningen på detta område har varit inom utveckling, tillverkning och marknadsföring.

Men forskning som fokuserar på försörjningskedjan inom produktutveckling är sällsynt. Detta är anmärkningsvärt eftersom försörjningskedjan har stor betydelse för hur framgångsrikt en produkt kan lanseras på marknaden. Därför måste företag samordna och ta itu med dessa frågor redan under produktutvecklingen.

Modell över produktutvecklingsprocessen

Ändamål

Syftet med projektet är att utveckla en checklista som fokuserar på de delarna i en försörjningskedja som är kritiska att hantera i samband med produktutveckling.

Förväntade resultat

Det förväntade resultatet av forskningen kommer att underlätta för företag att identifiera avgörande beslut för försörjningskedjan vid produktutveckling. Därigenom kan förmågan att hantera utformningen av försörjningskedjan vid produktutveckling förbättras och effektiviteten i försörjningskedjan kan öka.

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?