Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Scania, Fagerhults belysning

Projekttid: 2019-2022

Forskarteam:

Johan Karltun (Projektledare)

Denis A. Coelho Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karin Havemose

Anette Karltun

Sofia Kjellström


FÖRNYELSE OCH ORGANISERING FÖR HÅLLBAR INNOVATION

Första linjens chefer är en belastad personalkategori i många industriverksamheter. Forskningen på området är begränsad med kunskapsluckor kring chefernas roll och hur de kan hantera sina uppdrag. SPARK-projektet ReActS ska ändra på det.

Introduktion

Arbetsvillkoren för första linjens chefer är ofta utmanande med kontinuerliga förändringar i arbetets förutsättningar och höga förväntningar från både personal och högre chefer. Problemet är känt i många företag, men kunskapen om strategier för att hantera de dagliga problemen och störningarna är bristfällig. Inom ledarskapsforskningen är studier om ledarskap hos första linjens chefer i industrin ett relativt outforskat område.

Utmaning

ReActS – Resilienta handlingsstrategier hos första linjens chefer – är ett projekt som drivs i Jönköping Universitys forskningsmiljö SPARK och som sätter fokus på rollens svårigheter.

– Många företag och organisationer som vi har varit i kontakt med tidigare har nämnt detta som en stor utmaning. Jag har jobbat med förändringsarbete i många år och då har första linjens chefer ofta varit med i tankarna, säger Johan Karltun, docent i arbetsorganisation på Tekniska Högskolan i Jönköping.

Modell över första linjens chefers resilienta handslingsstrategier

Hållbara strategier

I ReActS-projektet samarbetar SPARK:s forskningsteam med Scania och Fagerhult. Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för första linjens chefer att genomföra sitt uppdrag. Det ska göras genom att utveckla handlingsstrategier som är resilienta, det vill säga hållbara och robusta, och som gör att cheferna kan klara problem och svårigheter utan att själva förbrukas. I projektet genomförs datainsamling, analyser och workshops i flera steg tillsammans med de deltagande företagen.

– De deltagande företagen har gått in i det här nyskapande arbetet med stor entusiasm och är angelägna om att få med anställda i projektet, säger Johan Karltun.

Förväntade resultat

De förväntade resultaten för projektet, som ska slutföras 2022, ska skapa nytta för både chefer, de deltagande företagen och andra företag. För Scania och Fagerhult är fokus på ökad produktivitet, hållbarhet och robusthet. Projektet ska också leverera en handbok och göra det tydligare för företagen vilka förutsättningar de måste skapa för första linjens chefer. För cheferna ska projektet bland annat resultera i medvetet hållbara sätt att hantera sitt arbete och ett tydliggörande av rollens ansvar.

– Sammanhangen i respektive företag påverkar naturligtvis handlingsstrategierna, men i slutändan ska det också ge branschoberoende strategier som kan fungera överallt, säger Johan Karltun.

Mer information:

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?