Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Scania CV, Husqvarna, Volvo Cars, Kongsberg Automotive

Projekttid: 2018-2020

Forskarteam:

Jakob Olofsson (Projektledare)

Johan Jansson

Arne Dahle

Kent Salomonsson

Joel Johansson

AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING

Snabbare produktutveckling, färre defekter och hållbara komponenter som väger mindre – det är målet med ODISSEE2. Forskningsprojektet för samman design och tillverkning i virtuella simuleringsverktyg och nu används metodiken till fordonsindustrins gjutna komponenter.

I projektet ODISSEE (Optimal Design using Integrated Simulation based enginEEring), som drevs i Jönköping Universitys forskningsmiljö SPARK, stärktes interaktionen mellan design och tillverkning vid utveckling av polymerprodukter. Nu tas nästa steg med ODISSEE2, som har fokus på gjutna komponenter. Det ska svara upp mot industrins behov av att hitta lösningar som ger både en effektivare produktutveckling och ett slutresultat med bättre materialegenskaper.

Simulering som minskar kostnader

I nära samarbete med Volvo, Scania, Husqvarna och Kongsberg, analyserar forskarteamet de problem som kan uppstå i produktutvecklingen och som sedan får konsekvenser genom hela processen. – Misslyckas formgivningen får du problem i produktionen och i slutändan kommer produkterna bli mindre hållbara.

Genom virtuell produktutveckling i simuleringsverktyg undviks kostsamma fysiska försök, säger Jakob Olofsson, universitetslektor material och tillverkning.

Modell över optimeringsprocessen

Rätt underlag i tidigt skede

I ODISSEE2 är ett flertal forskare involverade med sina specialkompetenser inom bland annat stelning, simulering, automatisering och optimering. De tittar närmare på faktorer som viktreducering och det gjutna materialets hållfasthet, och hur dessa kan förbättras genom att simuleringsverktyg kopplas samman med varandra. På så sätt är det möjligt för de tillverkande företagen att få ett bra underlag tidigt i produktutvecklingsprocessen.

Optimerad design

Resultatet i slutändan är en optimal design för lättare och hållbarare gjutna komponenter, vilket är starkt efterfrågat för att kunna minska fordonens bränsleförbrukning och öka produkternas livslängd.

– Utformas produkten på rätt sätt från början kan man nå cirka 20-25 procent viktreducering, säger Jakob Olofsson.

Simuleringarna ger också en snabbare produktutveckling, eftersom allt görs rätt från start, istället för att göra de misstag som lätt uppstår när glappet är för stort mellan design och tillverkning.

En första etapp med hållfasthetsprovning och statiska egenskaper är nu genomförd i ODISSEE2, och projektet fortsätter med att undersöka hur metodiken kan användas för att förbättra materialets utmattningsegenskaper.

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Regionala samarbetspartners

Region Jönköpings Län logotyp
science park logotyp
Jönköpings kommun logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?