Inom tillverkningsindustrin ökar intresset för att flytta hem produktionen från lågkostnadsländer, så kallad reshoring. Ett vanligt problem är dock brist på beslutstöd innehållandes kritiska faktorer att överväga i beslutet. SPARK har därför utvecklat ett ramverk som skapar bättre och mer hållbara beslut.

Under de senaste årtiondena har många svenska och europeiska företag utlokaliserat sin produktion till länder där produktionskostnaden är lägre. När företagen sedan började flytta tillbaka, stod flera faktorer i fokus – däribland minskade kvalitetsproblem, ökad innovationsförmåga genom närhet till produktionen och lägre logistikkostnader.

Samtidigt har det saknats ett bra beslutstöd som ger företagen en övergripande bild av vad som bör beaktas när produktionen ska ”tas hem”.

– Problemet med brist på komplett beslutstöd har vi hittat i både små och stora företag. Det är ofta ingen ständigt återkommande beslutsprocess, utan något som kanske hanteras någon enstaka gång. Här blir det svårare att bygga upp rätt kunskap och kompetens, säger Per Hilletofth, projektledare för SPARK-projektet Reshoring.

Modell Reshoring process

Drivkrafter, hinder och möjligheter

Reshoring-projektets syfte är inte att favorisera vare sig offshoring eller reshoring. Ramverket kan användas åt båda hållen och ska underlätta för företagen genom att de på ett tidigt stadie kan se vilka faktorer som kan komma att påverka deras beslut. Under projektet genomfördes fallstudier på partnerföretagen, men även på flera företag utanför projektet.

– Genom forskningen har vi identifierat viktiga beslutsfaktorer för återflyttning av produktion och där till kopplade drivkrafter, hinder och möjligheter. Ramverket ska hjälpa företagen så att de inte missar någon faktor som är viktig för dem, säger Per Hilletofth.

Väg in hela kostnadsbilden, studera beslutet ur ett försörjningskedjeperspektiv och analysera in det föregående offshoringbeslutet för att upptäcka omlokaliseringsmönster – det är tre av slutsatserna som betonas i projektet.

– Historiskt har man tittat för snävt på omlokaliseringar. Det gäller istället att få upp saker till ytan tidigt, för att kunna sålla i processen och se vad som är viktigt och fungerar för det egna företaget, säger Per Hilletofth.

Hållbara system

Fördelarna som kan uppnås med reshoring som har genomförts med ett komplett beslutsunderlag är flera, exempelvis:

  • Bättre förutsättningar att öka företagets konkurrenskraft
  • Minskad totalkostnad för verksamheten
  • Ökad kundanpassningsförmåga
  • Lägre transportkostnader
  • Stärkt innovationsförmåga tack vare närhet till produktionen
  • Förbättrad eftermarknadsservice

Per Hilletofth poängterar att konsumentens ökade krav på anpassade produkter, samt hållbarhetsaspekten, har spelat stor roll för reshoring-trenden.

– Med det konsumentbeteende vi har idag behöver produktionen ofta komma närmare marknaden. Och vill ett företag skapa ett hållbart system måste produkterna produceras närmare marknaden och inte transporteras runt innan de når konsumenten.

Mer information:

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?