Projektet Gjutmagistern 3.0 vid Tekniska Högskolan i Jönköping syftar till att utbilda specialister för att möta den höga efterfrågan på kvalificerade arbetstagare i svensk gjuteriindustri. Nu har magisterprogrammet även öppnat upp för internationella studenter.

Det råder stor brist på skickliga anställda inom svensk gjuteriindustri. Med projektet Gjutmagistern 3.0 (Foundry Master), som påbörjades 2013 och avslutas i år, utbildar Tekniska Högskolan i Jönköping specialister för forskning och industri inom området. Projektet har mynnat ut i ett magisterprogram (60 högskolepoäng) som kan studeras online av både yrkesverksamma och studenter.

– Programmet är väldigt flexibelt och går på halvfart. Det är en stor fördel för de som redan arbetar inom industrin att man kan vidareutbilda sig utan att resa ifrån hemorten, alla aktiviteter kan ske online, säger Ehsan Ghassemali, universitetslektor vid avdelningen för Material och tillverkning vid Högskolan i Jönköping.

Han har lett projektet tillsammans med professor Salem Seifeddine.

Kursupplägg Gjuterimagistern

Gjuteriföreningen, Tekniska Högskolan i Jönköping och RISE Swecast har ingått i ett gemensamt projekt med målsättningen att tillsammans stärka och utveckla den svenska gjuteribranschen på lång sikt genom Gjutmagistern 3.0. Projektet har finansierats av KK-stiftelsen och utformats i nära samarbete med 14 svenska gjuterier som bidragit till utvecklingen av programmet.

– Vi har sedan starten lagt stor vikt vid att hålla våra kurser relevanta och up-to-date, säger Ehsan Ghassemali.

Tack vare en djup förståelse för vilka utmaningar som industrin står inför – och vilka behov som finns i dag – får studenterna rätt förutsättningar för att bli framgångsrika medarbetare efter avlagd examen. –

I studierna varvas teori och praktiska moment. Genom inspelade intervjuer ute hos både stora och små industrier i Sverige blir det tydligt hur arbetet går till på plats.

Vi bjuder också in experter från industrin till de olika kursmomenten, som berättar om vad som händer just nu i branschen, säger Ehsan Ghassemali.

Det krävs kreativa lösningar för att lyckas erbjuda en magisterutbildning som är helt online. Nya former för ”virtuella laborationer” har utvecklats i Gjutmagistern 3.0 där studenterna via datorn kan ta del av inspelade laborationer där olika gjutprocesser illustreras.

Det finns flera karriärmöjligheter inom såväl industrin som hos beställare för de studenter som har läst Gjutmagistern 3.0. Ehsan Ghassemali säger att det sällan är svårt att hitta ett jobb efter examen för studenterna.

– Gjuteriindustrin går fortsatt bra men det saknas spetskompetens. Just därför är vårt magisterprogram perfekt för både studenter och industrin!

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?