Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Husqvarna AB, Swedev, LPtech och Candor Sweden

Projekttid: 2018-2021

Forskarteam:

Caterina Zanella (Projektledare)

Peter Leisner

Donya Akhmadkhaniha

Santiago Pinate

 

Funktionella dispersionsbeläggningar kan ge ytan på en komponent nya och bättre egenskaper. Detta genom att samdeponera speciella partiklar med en metall med hjälp av elektroplätering. Forskningsprojektet Functional Dispersion Coatings (FunDisCo) synliggör ett befintligt kunskapsgap inom elektropläteringsområdet genom att studera grunderna i samdeponeringsprocessen.

Introduktion

Ytteknik har blivit en avgörande teknik för svensk industris konkurrenskraft. Flera viktiga sektorer, såsom energi, transport och komponenter för livsmedelsindustrin, är beroende av ytbehandlingar. Det finns ett växande behov av nya processer för ytanvändning med stor mångsidighet och låga kostnader. Tack vare dess flexibilitet och kostnad kan elektroplätering av kompositbeläggningar vara en av dessa nya processer.

Mikroskåpsbild

Ändamål

Produktionen av dispersionsbeläggningar genom elektroplätering står inför stora utmaningar. Även om det är en lovande teknik full av förtjänster, innebär det en begränsning att den inte kan garantera egenskaper och tillförlitlighet i produktionen. Dessutom är processparametrarna känsliga för förändringar som inte är helt utredda.

Syftet med forskningsprojektet är att öka vår kunskap om elektropläteringsprocessen för kompositer. Detta genom att grundläggande studera processen och utvärdera effekten av varje parameter. Projekt kommer också att främja forskningen från användningen av partiklar av mikrostorlek till partiklar i nanoskala.

Förväntade resultat

FunDisco förväntas resultera i en ny riktlinje för industriell implementering utifrån resultaten av de optimerade parametrarna och elektrodepositkompositbeläggningar. Detta kommer att förbättra branschens möjligheter till innovation på området och tillhandahålla en metod för att producera högpresterande nano-beläggningar till efterbehandlingsindustrin.

Forskningen kommer att ge en vetenskaplig bas för att analysera mekanismerna för samutfällning av partiklar. Den kommer även att förklara hur och varför partiklar i nanostorlek uppträder annorlunda under sammansättningen.

Mer information:

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?