Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Fagerhult Belysnings AB, Husqvarna Group

Projekttid: 2017-2019

Forskarteam:

Dag Raudberget (Projektledare)

Fredrik Elgh

Joel Johansson


INTEGRERAD UTVECKLING AV PRODUKTER OCH PRODUKTION

Den globala trenden med ökad anpassning minskar tillverkningsvolymerna för varje produkt, vilket i sin tur skapar ett ökat behov av flexibel utveckling och tillverkning. I forskningsprojektet ”Flexibel modularisering för förbättrad kundanpassning och kontinuerlig innovation i produktplattformar” (FliPP) kommer vi att utveckla bättre metoder för modularisering och därigenom skapa förutsättningar för flexibilitet.

Modulariserings- och plattformstrategier har blivit allt viktigare för tillverkningsföretag, eftersom dessa strategier möjliggör ett effektivt utnyttjande av resurser genom stordriftsfördelar. Moduler anses ofta vara basen för produktplattformar och möjliggör nya produktvarianter där olika egenskaper och funktionalitet uppnås genom att byta ut en modul med en annan.

Husqvarna AB och Fagerhult AB är två företag som har insett fördelarna med plattformar och modularisering och därför har valt att gå med i detta projekt. Båda företagen har testat den komponentbaserade modulariseringen, som beskrivs i litteraturen. Tyvärr har detta tillvägagångssätt inte lyckats, och företagen behöver därför andra sätt för att skörda fördelarna med modularisering, förutom att bara minska antalet komponenter.

Modell

Ändamål

Syftet med det här forskningsprojektet är att öka förmågan att utveckla konkurrenskraftiga produkter genom förbättrade modulariseringsmetoder:

  • Modularisering kan möjliggöra kortare utveckling och tillverkning av ledtider för produkter genom återanvändning av befintlig design och produktionsutrustning. Projektet kommer att utveckla en metodik som möjliggör användning av modularisering också för integrerade och anpassade konstruktioner. 
  • Förmågan att införa nya produkt- eller tillverkningstekniker är avgörande för industriell konkurrenskraft. Projektet kommer att utveckla metoder för att identifiera vilka undersystem i en produktplattform som påverkas av framtida teknikutveckling samt skapa metoder för flexibel modularisering.

Förväntade resultat

Det förväntade resultatet är en ny metodik för modellering, generering och utvärdering av produktarkitekturer och moduler. Metodiken kommer att stödja olika industriella mål för modularisering, till exempel kort utvecklingstid, minskad testtid under tillverkning eller förbättrad tillgänglighet av tjänster. Detta genom att anpassa distributionen av produktfunktionalitet mellan olika moduler, vilket kan leda till en förbättrad förmåga till plattformsutveckling hos våra industriella partners.

Mer information:

Finansiärer

Logotyp KK-stiftelsen
Husqvarna logotyp
JTH logotyp
Fagerhult logotyp

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?