Ominstallation av dator sker i felavhjälpningssyfte, av säkerhetsskäl och för att få senaste versionen av programvaror.

Beroende på vilken datorklassning datorn har hanteras den olika vid ominstallation.

På Bas- och Mellandatorer görs endast minimal felsökning. I stället sker ofta en om- installation av datorn. Ominstallationen utförs normalt på distans. På en Basdator kan ominstallation ske utan föravisering. På en Mellandator sker ominstallation efter överenskommelse.