Det finns olika sätt att komma åt sina JU-filer på distans.

Distansåtkomst till hemkatalog från Jönköping University-dator (personal):

På PC:
Anvisningar för att ansluta till JU via VPNWord

På Mac:

  1. Anslut till Jönköping University via VPN - anvisningar finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  2. Anslut i Finder via Go > Connect to Server eller genom kortkommandot Command (⌘) + K till adressen smb://fsstaff0X.win.hj.se/home$/användarnamn men ersätt X med siffran för den server där din hemkatalog ligger och användarnamn med ert egna användarnamn. 
    Om du inte vet servernamn - kontakta IT Helpdesk.
  3. Gemensamma filer på L: når du på adressen smb://ad.hj.se/files

OneDrive

OneDrive är en molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst som ingår i den Office365-lösning som används av Jönköping University. Mer information finns på våra sidor om OneDrive.

Datalagring på JU

Rekommenderad plats för datalagring

ShareFiles / Citrix files

Kom igång med ShareFiles / Citrix filesPDF