Det finns olika sätt att komma åt sina JU-filer på distans.

På PC:
Anvisningar för att ansluta till JU via VPN Word, 534.5 kB, öppnas i nytt fönster.

På Mac:

 1. Anslut till Jönköping University via VPN - anvisningar finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Anslut i Finder via Go > Connect to Server eller genom kortkommandot Command (⌘) + K till adressen smb://fsstaff0X.win.hj.se/home$/användarnamn men ersätt X med siffran för den server där din hemkatalog ligger och användarnamn med ert egna användarnamn. 
  Om du inte vet servernamn - kontakta IT Helpdesk.
 3. Gemensamma filer på L: når du på adressen smb://ad.hj.se/files

OneDrive är en molnbaserad fillagrings- och synkroniseringstjänst som ingår i den Office365-lösning som används av Jönköping University. Mer information finns på våra sidor om OneDrive.

IT-service rekommenderar alla användare vid JU att undvika att använda Dropbox, Box, iCloud, Google Drive eller liknande externa molntjänster för att överföra och lagra personuppgifter, eller annan känslig information. Exempelvis forskningsdata.
Orsaken till denna rekommendation, är att JU inte har avtal med dessa leverantörer och att det förekommer en oklar rättslig situation med att överföra personuppgifter och annan känslig information utanför EU/ESS.


IT-service rekommenderar följande:

 • Lagring av forskningsdata
  JU ShareFiles
 • Lagring av personuppgifter
  Hemkatalog eller annan behörighetsstyrd gemensam lagring som IT-service tillhandahåller.

 

Högskolan har avtal med Microsoft vilket gör att lagring av personuppgifter i OneDrive, e-post, Teams mfl är möjligt. (Bör ske sparsamt då det förekommer en oklar rättslig situation med att överföra personuppgifter och annan känslig information utanför EU/ESS.)

 

Vänd dig till IT-helpdesk om du behöver stöd gällande lagring av information.