BeyondTrust – bättre säkerhet på din Windows-dator

Som ett led i JU:s arbete med IT-säkerhet kommer vi under hösten att distribuera programvaran BeyondTrust Privilege Manager till alla Windows-datorer på JU. Den kommer att ersätta de rättigheter personal har som administratör på sin dator. Man kommer fortfarande att ha tillräcklig kontroll över sin dator för att kunna utföra sitt arbete, samtidigt som det minskar hotet från malware och andra skadliga programvaror.

Användare utan administratörsrättigheter är mycket säkra, men starkt begränsade i vad de kan göra. Omvänt är administratörsanvändare helt fria att göra vad de vill, men säkerheten äventyras. Genom att göra det möjligt för alla att arbeta effektivt med vanliga användarkonton skapar vi en mycket säkrare IT-miljö.

Privilege Management är en säkerhetsprogramvara som använder proaktiv teknik för att stoppa skadlig kod, syftet är att öka säkerheten av driftsmiljön. Något som kallas Application Control säkerställer att du ändå har fri tillgång till de program du behöver för att utföra ditt arbete. Med Application Control kan användbarheten förbättras utan att äventyra säkerheten genom att godkända applikationer tillåts köras.

I bakgrunden körs en kontroll som fångar upp vilka applikationer du använder ofta och de som kräver administratörsrättigheter, för att anpassa tjänsten till de behov som finns.

De flesta användare kommer endast att märka skillnaden genom att vissa dialogrutor vid till exempel installation kan se annorlunda ut. I vissa fall kan din installation eller en körning av en applikation eller ett skript stoppas och du behöver i så fall kontakta IT Helpdesk via ett ärende.