Från och med 2024-04-25 införs ett nytt system för hantering av uppdateringar och uppgraderingar på JU-Macar med Intune DDM Software Update Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tidigare hanterades uppdateringar av användarna själva genom att datorn notifierade användaren om nya uppdateringar. Det har dock varit för lätt att ignorera dessa notifieringar och vi har fått svårt att upprätthålla en hög säkerhet på enheterna.

Hanteringen via Intune:

Uppdateringar för macOS 14 Sonoma och framåt kommer att hanteras centralt genom Intune. Detta möjliggör en bättre kontroll över uppdateringsprocessen och säkerställer säkerheten på högskolans samtliga Macar. Samtidigt kommer det ge användarna en viss kontroll över när uppdateringarna installeras för att störa så lite som möjligt.

 

Notifieringar och påminnelser:

När en ny uppdatering eller uppgradering släpps av Apple kommer användaren nu få en notifikation från Intune som uppmanar till att uppdatera datorn.

Beroende på hur viktigt uppdateringen är så får användaren en viss tidsram på sig att manuellt initiera uppdateringen.

Om man väljer att fördröja uppdateringen kommer man att få upprepade notifieringar med ökad regelbundenhet.

Automatiska installation av uppdateringar:

Om uppdateringen inte initieras av användaren inom angiven tidsram kommer systemet till slut automatiskt att starta uppdateringsprocessen.

Vad behöver du som Mac-användare göra?

  • Om din Mac redan har macOS 14 Sonoma så behöver du inte göra något
  • Om din dator har macOS version 13 eller tidigare, så behöver du göra en manuell uppgradering till version 14 innan den nya hanteringen av uppdateringar börjar fungera
  • Du kan uppgradera din dator genom att öppna System Settings-> General-> Software Update

Min dator kan inte uppgraderas till macOS 14, vad ska jag göra?

  • Säkerställ att din hårddisk inte är full
  • Kontrollera at datorn är nätansluten
  • Apple slutar efter ca 6–7 år att skicka ut större uppgraderingar av macOS till sina äldre modeller. Diskutera möjligheten att byta dator med din chef

Den här förbättringen av säkerheten på högskolans Mac-datorer kommer följas upp med fler säkerhetshöjande åtgärder, vi kommer bland annat undersöka möjligheten att: